Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Połączenia żeber z mostkiem

  Pierwsze żebro łączy się z mostkiem za pomocą chrząstkozrostu. Pozostałych 6 par żeber łączy się z mostkiem za pomocą stawów mostkowo-żebrowych. Stawy te wzmacniają więzadła; promieniste mostkowo-żebrowe przednie i tylne, śr odstawowe oraz żebrowo-mieczykowe. Połączenie kości żebrowej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi piersiowe

  Charakterystyczną cechą trzonów kręgów piersiowych są dołki żebrowe, we wszystkich po dwa, poza kręgiem pierwszym, jedenastym i dwunastym, w których są pojedyncze. Od łuków kręgów wychodzą wyrostki poprzeczne, wyrostki stawowe górne i dolne oraz wyrostek kolczysty. Na końcach wyrostków poprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw językowo - gardłowy (IX)

  Jego włókna biegną do i z rdzenia przedłużonego bruzdą tylno-boczną, mózg opuszczają albo do niego wchodzą przez otwór szyjny, przesuwa się wzdłuż m. rylcowo-gardłowego; projekcje wewnątrzmózgowe do pasma rdzeniowego n. trójdzielnego i pasma samotnego. Unerwia: ślinianka przyuszna; m. rylcowo-gnykowy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie klatki piersiowej

  Powięź piersiowa dwublaszkowa pokrywa mięsień piersiowy większy. U góry przyczepia się do obojczyka, przyśrodkowo do mostka, obcznie przechodzi w powięź mięśnia naramiennego. Na brzegu dolnym tego mięśnia obie blaszki łączą się i przedłużają w powięź pachową.

  Powięź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żebra

  Składają się z kości żebrowej oraz chrząstki żebrowej. Żebra dzieli się na prawdziwe – 7 górnych par łączące się bezpośrednio z mostkiem, rzekome – żebra 8, 9, 10 łączące się z mostkiem za pomocą łuku żebrowego oraz wolne żebra 11 i 12 nie łączące się z mostkiem. Na każdej kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw błędny (X)

  Włókna biegną do i z rdzenia przedłużonego bruzdą tylno-boczną, mózg opuszczają albo do niego wchodzą przez otwór szyjny, unerwia m.in. serce, płuca, przewód pokarmowy do lewego zgięcia okrężnicy; projekcje daje do pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego i pasma samotnego. Unerwia przywspółczulnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostek

  Składa się z rękojeści, trzonu oraz wyrostka mieczykowatego. Po środku górnego brzegu rękojeści znajduje się wcięcie szyjne, po obu jego stronac leży wcięcie obojczykowe, w którym mostek łączy się z obojczykiem stawem mostkowo-obojczykowym, a poniżej wcięcie żebrowe, w ktrym mostek łączy się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw dodatkowy (XI)

  Aksony części czaszkowej uchodzą bruzdą tylno-boczną łącząc się z nerwem błędnym; aksony części rdzeniowej opuszczają rdzeń kręgowy wstępując przez otwór wielki do czaszki, którą opuszczają otworem szyjnym, wychodzi zza m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, zmierzając ku m. czworobocznego. Unerwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia żeber i mostka

  Wyróżnia się połączenia żeber z kręgosłupem, żeber z mostkiem, żeber kostnych z chrząstkami żebrowymi, chrząstek żebrowych między sobą oraz poszczególnych części mostka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw podjęzykowy (XII)

  Aksony uchodzą bruzdą przednio-boczną i wybiegają z czaszki kanałem n. podjęzykowego, łukiem zdążając do języka. Unerwia mięśnie języka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt

Do góry