Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Układ odpornościowy noworodków

  Uldad odpornościowy noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych, wykazuje cechy anatomicznej i funkcjonalnej niedojrzałości. Organizm nabywa odporności przez kontakt z licznymi obcymi antygenami. Ponieważ w warunkach fizjologicznych środowisko w jakim bytuje płód jest jałowe, brakuje stymulacji układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ oddechowy wcześniaka

  Wszystkie układy i narządy noworodka przedwcześnie urodzonego są niedojrzałe. Jednak to stopień dojrzałości płuc w największym stopniu decyduje o   przeżyciu dziecka. Pierwsze najprostsze jednostki wymiany gazowej powsta-jąmiędzy 17. a 24.-26. tyg. ciąży w tzw. fazie kanalikowej rozwoju płuc. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szerzenie się zakażeń i działania profilaktyczne

  Kontrola zakażeń szpitalnych, polegająca m.in. na sprawowaniu nadzoru i zwalczaniu zakażeń szpitalnych, jest bardzo ważnym elementem w procesie opiekuńczo-terapeutycznym w odniesieniu do noworodków urodzonych przed czasem, z małą masą urodzeniową ciała, niezdolnych do samodzielnego życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wewnątrzwydzielniczy wcześniaka

  Zaburzenia stężenia glukozy, głównie pod postacią hiperglikemii, to częsty problem noworodków urodzonych z masą ciała mniejszą niż 1000 g. Homeostaza glukozy zależy od utrzymania równowagi między jej zużyciem i wytwarzaniem. Tendencje do hiperglikemii u wcześniaków żywionych parenteralnie spowodowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia u noworodków przedwcześnie urodzonych

  1.    Zakażenia wewnątrzmaciczne (wrodzone) - wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu płodu nastąpiło w czasie ciąży, objawy choroby ujawniają się w 3.-7. dniu po urodzeniu.

  2.    Zakażenia okołoporodowe - do infekcji dochodzi podczas porodu.

  3.    Zakażenie nabyte (szpitalne, środowiskowe) -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy wcześniaka

  Rozwój układu nerwowego jest bardzo intensywny w ciągu całego życia płodowego. Dotyczy on dojrzewania strukturalnego i funkcjonalnego tkanki nerwowej. Powstająneurony i komórki glejowe, tworzą się dendryty i aksony oraz synapsy. Liczba komórek nerwowych zwiększa się do 16. tyg. życia płodowego, a ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulacja u noworodka

  Termoregulacja jest to zdolność do utrzymywania równowagi między produkcją i utratą ciepła. Termoregulacja ma na celu utrzymywanie temperatury ciała w zakresie norm dla danego gatunku. Donoszone noworodki są zdolne do utrzymywania prawidłowej ciepłoty ciała przez pewien czas w otoczeniu o niższej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pokarmowy wcześniaka

  Zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u noworodków przedwcześnie urodzonych, wynikające z jego niedojrzałości, są częstym problemem w praktyce lekarza neonatologa. U wcześniaków obserwuje się słaby odruch ssania i połykania, szczególnie <34. tyg. ciąży. Stwarza to konieczność karmienia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa

  Niżej wymieniono charakterystyczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasa-dowej i gospodarki wodno-elektrolitowej u noworodków przedwcześnie urodzonych.

  1.    Tendencja do kwasicy oddechowej u noworodków niedojrzałych, niezain-tubowanych, spowodowana słabym napędem oddechowym, bezdechami, płytkim i nieregularnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja oddziału intensywnej terapii neonatologicznej

  Wytyczne odnoszące się do organizacji pomieszczeń dla noworodków wymagających opieki pośredniej (patologia noworodka) i noworodków wymagających intensywnej terapii określono wyraźnie w Programie Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, wdrożonym po raz pierwszy w 1995 r.

  Oddział dla noworodków wymagających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 311

  praca w formacie txt

Do góry