Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Splot płucny

  Leży na rpzedniej i tylne powierzchni korzenia płuca. Włókna współczulne pochodzą ze zwojów szyjnych i górnych zwojów piersiowych pnia współczulnego, przywspółczulne zaś z nerwów błędnych. Rozgałęzienia splotu towarzyszą rozgałęzieniom oskrzeli i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia tętnicze klatki piersiowej

  Pień płucny wychodzi ze stożka tętniczego komory prawej serca. Początkowy odcinek pnia płucnego to trzy uwypuklenia zwane zatokami odpowiadające płatkom zastawki półksiężycowatej. Odcinek ten nazywa się opuszką pnia płucnego. Pień płucny biegnie skośnie ku górze i w lewo. Pniżej łuku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot aortowy piersiowy

  Tworzą gałęzie pnia współczulnego i splotu piersiowego. Otacza on aortę piersiową.

  W kończynie górnej wyróżnia się obręcz kończyny górnej i część wolną na którą składają się ramię, przedramię i ręka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły klatki piersiowej

  Żyła podobojczykowa jest przedłużeniem żyły pachowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra, a kończy w kącie żylnym przez połączenie z żyłą szyjną wewnętrzną. Zatacza łuk nad pierwszym żebrem w bruździ żyły podobojczykowej i szczelinie przedniej mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne

  Granice okolicy łopatkowej odpowiadają zarysowi łopatki. Okolica obojczykowa odpowiada obrysom obojczyka. Okolica naramienna ograniczona jest brzegami mięśnia naramiennego.

  Okolica pachowa i dół pachowy mają kształt piramidy, którą od przodu ograniczają mięsień piersiowy większy i część mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płodowe

  Krew do płodu dopływa do łożyska dwiema tętnicami pępkowymi. Z łożyska do płodu krew tętnicza płynie żyłą pępkową, która uchodzi do lewej gałęzi żyły wrotnej. Wcześniej oddaje ona przewód żylny łączący ją z żyłą główną dolną. Krew tętnicza z wątroby uchodzi do żyły głównej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy klatki piersiowej

  Nerwy międzyżebrowe występują w 12 parach, są gałęziami brzusznymi nerwów rdzeniowych piersiowych. Dzielą się na górne i dolne. Górne biegną na całej długości w międzyżebrzu, wchodząc w składjego powrózka naczyniowo-nerwowego, leżąc najniżej w stosunku do naczyń. Dolne nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sploty nerwowe klatki piersiowej

  Głównym splotem nerwowym klatki piersiowej jest splot śródpiersi owy, który położony jest w okolicy dużych naczyń wychodzących i uchodzących do serca, pod łukiem aorty oraz pomiędzy aortą zstępującą i przełykiem. Włókna współczulne do splotu piersiowego pochodzą z odcinka szyjnego pnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ przewodzący serca

  W mięśniu sercowmy obok komórek mięśniówki roboczej występują komórki mięśniowe bogate w glikogen i zawierające mało miofibryli, a dużo mitochondriów, tworzących układ przewodzący serca. Charakteryzują się one powolną depolaryzacją spoczynkową, będącą podstawą automatyzmu sercowego.

  Układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie płuc i opłucnej

  Płuco unerwione jest przez splot płucny, utworzony przez gałęzie oskrzelowe przednie i tylne części piersiowej nerwu błędnego, prowadzące włókna przywspółczulne oraz gałęzie płucne splotu aortowego, prowadzące włókna współczulne odchodzące od zwoów części piersiowej pnia współczulnego, a takż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry