Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie ramienia – grupa tylna

  Mięsień trójgłowy ramienia ma trzy głowy. Głowa długa przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki, głowa boczna i przyśrodkowa do trzonu kości ramiennej. Wszystkie trzy głowy kończą się wspólniena powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej. Unerwia je nerw promieniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podobojczykowy

  Ograniczony jest od góry obojczykiem i sięga do mostka. Bocznie od okolicy barkowej oddziela go bruzda znajdująca się między mięśniem naramiennym a mięśniem piersiowym większym, w której przebiega żyła odpromieniowa. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt obojczykowo - piersiowy

  Między obojczykiem, mięśniem naramiennym i mięśniem piersiowym większym występuje niewielka trójkątna przestrzeń pozbawiona mięśni, pokryta powięzią i cienką skórą. W trójkącie tym znajdują się żyła odpromieniowa, tętnica i yła piersiowa barkowa, naczynia i węzły chłonne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości kończyny górnej

  Stawy obręczy kończyny górnej.

  Staw mostkowo-obojczykowy jest jedynym połączeniem stawowym kończyny górnej z tułowiem. Anatomicznie jest on stawem nieregularnym, czynnościowo stawem wieloosiowym, zbliżonym do kulistego, co zawdzięcza obecności dość grubego krążka stawowego. Staw ten tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /9 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśne obręczy kończyny górnej

  Mięsień naramienny – ma trzy części; część obojczykowa rozpoczyna się na końcu barkowym łopatki, część barkowa rozpoczyna się na wyrostku barkowym, część grzebieniowa rozpoczyna sięna grzebieniu łopatki; wszystkie części kończą się wspólnie na guzowatości naramiennej. Mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie ramienia – grupa przednia

  Mięsień dwugłowy ramienia ma dwie głowy. Głowa długa przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki, a głowa krótka do wyrostka kruczego łopatki. Obie głowy kończą się na guzowatości kości promieniowej. Unerwia je nerw mięśniowo-skórny. W stawie ramiennym – głowa długa zgina i unosi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości obręczy kończyny górnej

  Łopatka jest kością płaską kształtu trójkątnego; ma dwie powierzchnie. Powierzchnia żebrowa albo przednia jest wklęsła w formie dołu podłopatkowego. Powierzchnia tylna wypukła przedzielona jest grzebieniem łopatki na dół nadgrzebieniowy i dół podgrzebieniowy. Grzebień łopatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościec części wolnej kończyny górnej

  Kość ramienna to typowa kość długa, największa spośród kości kończyny górnej. Koniec bliższy ma kształt głowy, na której znajduje się powierzchnia stawowa łącząca się z odpowiednią powierzchnią stawową łopatki. Na obrzeżu powierzchni stawowej znajduje się szyjka anatomiczna, tuż za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot sercowy

  Jest położony między aortą a pniem płucnym oraz między aortą a żyłami płucnymi. Włókna współczulne doprowadzają nerwy sercowe szyjne górne, środkowe i dolne oraz sercowe piersiowe. Włókna przywspółczulne pochodzą z gałęzi sercowych górnych i dolnych nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm oddychania

  Polega na dostarczeniu organizmowi tlenu i wydalania z organizmu dwutlenku węgla. W procesie tym wyróżnia się:

  Oddychanie zewnętrzne, czyli transport gazów do organizmu i na zewnątrz

  Oddychanie wewnętrzne polegające na procesach przebiegających wewnątrz komórek

  Oddychanie zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /5 305

  praca w formacie txt

Do góry