Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dłoń

  Okolica przednia (dłoniowa) nadgarstka pokryta jest cienką skórą, przez którą prześwitują żyły skórne. Na pograniczu nadgarstka i przedramienia występują dość głębokie bruzdy poprzeczne. W tkance podskórnej znajdują się poza żyłami, nerwy skórne dłoniowe pochodzące od nerwów: pośrodkowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyniosłość kłębu

  Czyli kciuka a zarazem przestrzeń powięziową tworzą mięśnie. Najbardziej powierzchownie leży mięsień odwodziciel kciuka krótki, następnie mięsień zginacz kciuka krótki, obejmujący swymi dwiema głowami ścięgno mięśnia zginacza długiego, mięsień przeciwstawiacz kciuka i mięsień przywodziciel...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyniosłość kłębiku

  Czyli palca małego i przestrzeń powięziowa tworzą mięśnie – odwodziciel palca małego, zginacz palca małego i przeciwstawiacz palca małego.

  Poza tymi mięśniami tkance podskórnej występują gałęzie skórne dłoniowe nerwu łokciowego i mięsień dłoniowy krótki. Pod rozcięgnem dłoniowym widoczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk dłoniowy powierzchowny i głęboki

  Tworzą tętnice promieniowa i łokciowa. Głównym naczyniem tworzącym łuk powierzchowny jest tętnica promieniowa, łuk głęboki zaś – tętnica łokciowa. Łuk dłoniowy powierzchowny leży w połowie długości kości śródręcza między rozcięgnem dłoniowym a ścięgnami zginaczy palców. Oddaje on 3 lub 4...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzbiet ręki

  Skóra grzbietu ręki jest cienka i łatwo przesuwalna w stosunku do podłoża. Widać przez nią sieć żylną grzbietową ręki. W tkance podskórnej znajdują się liczne naczynia chłonne i nerwy. Po stronie promieniowej jest to gałąź powierzchowna nerwu promieniowego, a po łokciowej gałąź grzbietowa ręki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie krótkie ręki

  mięśnie kłębu kciuka

  Mięsień odwodziciel kciuka krótki rozpoczyna się na troczku zginaczy, guzowatości kości główkowatej, a kończy na brzegu bocznym podstawy paliczka bliższego kciuka. Unerwia go nerw pośrodkowy. Odpowiada za odwodzenie kciuka i przeciwstawianie; zginanie w stawie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ręka

  Od przedramienia oddziela ją linia przechodząca przez głowę kości łokciowej i podstawę wyrostka rylcowatego kości promieniowej. W kośćcu ręki można wyróżnić nadgarstek, śródręcze i palce. Topograficznie ręka dzieli się na dłoń i grzbiet ręki.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściany jamy brzusznej

  Jama brzuszna posiada ściany: przednią, dwie boczne i tylną. Przednia i boczne stanowią ciągłość i utworzone są przez mięśnie i rozcięgna, stąd też opisujemy je wspólnie jako ścianę przednio-boczną. Ściana ta ograniczona jest od góry przez wyrostek mieczykowaty mostka i łuki żebrowe oraz od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica łokciowa i dół łokciowy

  Od góry granicą okolicy łokciowej jest dolna granica ramienia, a od dołu linia przeprowadzona 3 cm poprzecznie poniżej zgięcia łokciowego. W okolicy łokciowej wyróżnić można okolicę łokciową przednią i tylną oraz dół łokciowy.

  Dół łokciowy znajduje się w okolicy przedniej; ograniczony jest od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedramię

  Od góry graniczy z okolicą łokciową, od dołu z ręką, od której oddziela ją linia poprzeczna przechodząca przez głowę kości łokciowej do podstawy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Na przedramieniu wyróżnia się okolicę przedramieniową przednią i tylną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry