Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie na sali porodowej przed porodem

  1.    Należy ogrzać stanowisko do resuscytacji noworodka i inkubator do temperatury 36°C (musi być on wcześniej przygotowany na oddziale intensywnej terapii noworodka i przywieziony na salę porodowa), przygotować ciepłe chusty, pieluszki.

  2.    Temperatura na sali porodowej powinna wynosić 24-26,6°C...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe wykonywane u wcześniaka

  Po ukończeniu przez noworodka 3. doby życia (między 4. a 7, dobą) położna lub pielęgniarka powinna pamiętać o pobraniu krwi do badania na fenyloketo-nurię i niedoczynność tarczycy. Ponadto w Programie Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2006-2008, opracowanym przez Instytut Matki i Dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie bezpośrednio po porodzie

  Zważywszy na to, iż wcześniak potrafi utrzymać stałą temperaturę ciała w wąskim zakresie temperatur otoczenia (z powodu wzmożonej utraty ciepła, małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej białej i brązowej, niewielkich zapasów glikogenu,wysokiego współczynnika powierzchni do masy ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie noworodka do opuszczenia inkubatora

  Adaptację noworodka do nowych warunków życia należy przeprowadzać stopniowo: obniżyć parametry inkubatora (np. temperaturę), ubrać dziecko, otworzyć okienka i pozostawić na kilka minut, zaobserwować, jak reaguje organizm dziecka na zmienione warunki. Następnie należy otworzyć inkubator, ciągłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wcześniaka

  W czasie transportu wcześniaka (nawet na bliskie odległości) inkubator transportowy musi być ogrzany do temperatury 34—36°C, powinien mieć podwójne ścianki lub należy go na czas transportu przykryć ciepłym, grubym kocem.

  Jeśli noworodek wymaga transportu do ośrodka o wyższym stopniu referen-cyjności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział matki lub rodziców w opiece' nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie -wykorzystanie tzw. metody kangura

  Nieprawidłowy przebieg i skrócenie okresu ciąży może zakłócać rozwój więzi emocjonalnej między rodzicami a wcześniakiem. Niełatwe przeżycia rodziców w okresie okołoporodowym oraz w pierwszych tygodniach po porodzie utrudniają im odgrywanie ról rodzicielskich, adaptację do nowej sytuacji, prowadząc do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stopnia dojrzałości i stanu noworodka urodzonego przedwcześnie

  Noworodki dzieli się na urodzone przedwcześnie (<38. tyg. ciąży), urodzone

  o czasie (38.-42. tydzień ciąży) i przenoszone (>42. tyg. ciąży).

  Ponadto noworodki można podzielić na:

  1.    Noworodki małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA - Smali for Gestational Age), których masa ciaia mieści się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerki i układ moczowy wcześniaka

  Głównym narządem w życiu płodowym odpowiedzialnym za utrzymanie homeostazy jest łożysko. Dlatego płody bez nerek mogą rozwijać się bez większych zaburzeń aż do chwili porodu. Nerki noworodka są niżej położone i są większe w stosunku do masy ciała niż nerki dzieci starszych i dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pokarmowy wcześniaka

  U noworodków występują 3 rodzaje hemoglobiny: Hb F, Hb A i Hb A,. Ich proporcje zależą od dojrzałości noworodka w chwili narodzin. Po urodzeniu dominuje hemoglobina F. Jej zawartość wynosi 61-91%, przy czym średnio u donoszonego noworodka Hb F stanowi ok. 70%, natomiast u najmłodszych wcześniaków nawet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skóra wcześniaka

  Analiza histologiczna skóry noworodków urodzonych między 24. a 40. tyg. wykazała, że skóra osiąga pełną dojrzałość w 34. tyg. ciąży. Skóra noworodka urodzonego przed 34. tyg. jest więc niedojrzała zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie i nie zapewnia dziecku prawidłowej homeostazy. Skóra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 740

  praca w formacie txt

Do góry