Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw udowy

  Odchodzi od gałęzi przednich nerwów rdzeniowych L2-L4, biegnie w przestrzeni między mięśniem lędźwiowym większym i mięśniem biodrowym, następnie przechodzi przez rozstęp mięśni i oddaje gałęzie mięśniowe do mięśnia biodrowo-lędźwiowego i do mięśnia grzebieniowego. Pod więzadłem pachwinowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie obręczy kończyny dolnej

  Powięź biodrowa pokrywa przednią powierzchnę m. biodrowo-lędźwiowego. Poniżej więzadła pachwinowego wyściela dół biodrowo-łonowy jako powięź biodrowo-łonowa. Jest przymocowana do więzadła pachwinowego i do wyniosłości biodrowo-łonowej.

  Powięź pośladkowa pokrywa mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowo - goleniowy

  Przechodzi wspólnie z tętnicą udową do kanału przywodzicieli, następnie powyżej stawu kolanowego wychodzi na powięź i oddaje gałąź podrzepkową, która zaopatruje skórę przyśrodkowej części kolana aż do guzowatości piszczeli. Przebiega następnie na powierzchni przyśrodkowej goleni i wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa przednia mięśni grzbietowych

  Mięsień biodrowo-lędźwiowy składa się z mięśni lędźwiowy większy, biodrowy i lędźwiowy mniejszy.

  - Mięśnie lędźwiowy większy i biodrowy początkowo przyczepiają się do trzonów kresy Th12-L4, wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych i dołu biodrowego, a kończą na krętarzu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa tylna mięśni grzbietowych

  Mięsień pośladkowy wielki rozpoczyna się na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej od kresy pośladkowej tylnej, na bocznym brzegu kości krzyżowej, do guzowatości pośladkowej kości udowej. Unerwia go nerw pośladkowy dolny. Utrzymuje postawę pionową ciała; jest prostownikiem stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór zasłonowy

  Znajduje się między kością kulszową a łonową. Do jego brzegów przyczepia się błona zasłonowa. Nie dochodzi ona do górno-bocznego kąta otworu zapłonionego i tworzy się w tym miejscu kanał zasłonowy, ograniczony przez guzek zasłonowy przedni i tylny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moszna

  Jest workiem skórno-powięziowym, powstającym z wałów płciowych dla zstępujących jąder. Warstwy jej ściany odpowiadają warstwom ściany brzucha.

  Mosznę unaczyniają : gałęzie mosznowe tylne od tętnicy sromowej wewnętrznej oraz gałęzie mosznowe przednie od tt. sromowych zewnętrznych. Krew żylna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajnik

  Podobnie jak jądro powstaje z gonady niezróżnicowanej. Gruczołu płciowe powstają u człowieka w postaci symetrycznych listew płciowych, powstających z nabłonka jamy ciała na powierzchni przyśrodkowej śródnercza. Mezodermalny nabłonek listew płciowych zostaje zasiedlony pierwotnymi komórkami płciowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasieniowód

  Biegnie w przedłużeniu przewodu najądrza. Jego przebieg dzielimy na 4 części : jądrową, powrózkową, pachwinową i miedniczną. W mosznie leży część jądrowa i powrózkowa. W powrózku nasiennym biegnie część powrózkowa i pachwinowa. Część jądrowa biegnie do góry wzdłuż tylnego brzegu jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajowód

  Powstaje z niezrośniętych górnych połówek przewodów przyśródnerczowych (Mûllera). Rozpoczyna się w rogu jamy macicy ujściem macicznym, które prowadzi do części śródściennej, biegnącej między trzonem a dnem macicy. Część śródścienna przechodzi w cieśń, która biegnie poziomo do boku i dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry