Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy wspólny

  Odchodzi od nerwu kulszowego. Biegnie wzdłuż mięśnia dwugłowego uda, owija się wokół bocznego obwodu szyjki strzałki i dzieli się na nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki. Większość uszkodzeń nerwu strzałkowego powstaje w skutek ucisku nerwu w tej okolicy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw piszczelowy

  Powstaje z L4 do S3 i biegnie w przedłużeniu pnia nerwu kulszowego przez środek dołu podkolanowego, następnie między mięśniem płaszczkowatym, a mięśniem piszczelowym tylnym oraz między mięśniem zginaczem długim palucha a mięśniem zginaczem długim palców i przyśrodkowo od ścięgna piętowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  Jest przedłużeniem tętnicy biodrowej zewnętrznej i rozpoczyna się pod więzadłem pachwinowym, przechodząc przez rozstęp naczyń. Tętnica udowa po opuszczeniu rozstępu biegnie poziomo ku dołowi do kanału przywodzicieli. Na tętnicy udowej, poniżej 1/3 bliższej więzadła pachwinowego wyczuwamy jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw zasłonowy

  Jest nerwem mieszanym powstającym z gałęzi brzusznych splotu lędźwiowego. Zaopatruje on mięśnie przywodziciele uda oraz skórę powierzchni przyśrodkowej uda. Opuszcza mięsień lędźwiowy przy jego brzegu przyśrodkowym i biegnie do miednicy mniejszej, a następnie do kanału zasłonowego wspólnie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa brzuszna

  Mięsień zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej, części kości miedniczej otaczające otwór zasłonowy, a kończy na dole krętarzowym. Unerwiony przez gałęzie lotu krzyżowego obraca udo na zewnątrz i przywodzi je.

  Mięsień bliźniaczy górny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości części wolnej kończyny dolnej

  Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie uda

  W obrębie dołu biodrowo-łonowego, kanału udowego oraz na brzegach mięśnia krawieckoego powięź szeroka uda rozdwaja się na blaszkę powierzchniową i głęboką, które ograniczają dół, kanał i mięsień. Powięź szeroka uda wysyła przegrody iędzy poszczególne grupy mięśni uda, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia obręczy kończyny dolnej

  Staw krzyżowo-biodrowy jest stawem płaskim o małej ruchomości. Jego powierzchnie stawowe tworzą pokryte chrząstką powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Staw wzmacniają więzadła krzyżowo-biodrowe przednie, tylne i międzykostne, oraz więzadło biodrowo-lędźwiowe przebiegające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie skóry uda

  Powierzchnię przednią unerwiają: gałąź udowa nerwu płciowo-udowego, nerw biodrowo-pachwinowy, nerw biodrowo-podbrzuszny, gałęzie skórne przednie nerwu udowego. Przyśrodkową powierzchnię uda unerwiają gałęzie skórne nerwu udowego i w dolnej części gałąź skórna nerwu zasłonowego. Boczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości kończyny dolnej wolnej

  Staw biodrowy łączy kość miedniczą z kością udow. Należy do stawów kulistych panewkowych. Głowa kości udowej jest kulą o promieniu 25 mm. Panewkę tworzy kość miednicza. Styka się z głową o powierzchniach księżycowatych. Torebka stawowa należy do najsilniejszych u człowieka i otacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 328

  praca w formacie txt

Do góry