Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy głęboki

  Po odejściu od nerwu strzałkowego wspólnego, biegnie przykryty przez prostowniki goleni wraz z tętnicą i żyłami piszczelowymi przednimi przednimi po przedniej stronie błony międzykostnej goleni, w kierunku grzbietu stopy. Biegnie pod troczkiem górnym i dolnym prostowników. W końcowym odcinku wychodzi pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw pachowy

  Część obwodowego układu nerwowego. Pochodzi z pęczka tylnego części podobojczykowej splotu ramiennego. Nerw ten opuszcza jamę pachową przebijając jej ścianę tylną i pojawia się w okolicy tylnej poniżej mięśnia naramiennego. Unerwia mięsień naramienny, mięsień obły mniejszy, skórę barku i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości przyśrodkowej

  Mięsień odwodziciel palucha rozpoczyna się na stronie przyś®odkowej guza piętowego guzowatości kości łódkowatej, kończy na podstawie bliższej paliczka palucha. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Zgina paluch i odwodzi od II palca.

  Mięsień zginacz krótki palucha rozpoczyna się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw mięśniowo - skórny

  Nerw ten bierze początek z pęczka bocznego splotu ramiennego (fasciculus lateralis plexus brachialis). Jego włókna pochodzą z segmentów od C5 do C7. Oddziela się w jamie pachowej, gdzie wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego. Przyśrodkowo od niego znajduje sie nerw pośrodkowy, z tyłu zaś nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości pośredniej

  Mięsień zginacz krótki palców rozpoczyna się na powierzchni dolnej guza piętowego i rozcięgnie podeszwowym. Kończy się na środkowym paliczku palców II-V. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Wzmacnia podłużne sklepienie stopy, zgina palce II-V.

  Mięsień czworoboczny podeszwy rozpoczyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowy

  Jest największym nerwem splotu lędźwiowego. Składa się z włókien pochodzących z nerwów rdzeniowych L2, L3, L4, a także czasami z L1 i L5. W jego przebiegu wyróżnia się cztery zasadnicze odcinki.

  1. Część lędźwiowa. Gałęzie brzuszne nerwów L2, L3 i L4, należące do warstwy przedniej splotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości bocznej

  Mięsień odwodziciel palca małego rozpoczyna się na wyrostku bocznym guza piętowego, a kończy na guzowatości V kości śródstopia. Unerwia go nerw podeszwowy boczny. Wzmacnia sklepienie podłużne stopy, odwodzi palec mały.

  Mięsień zginacz krótki palca małego przyczepia się do V kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowo - goleniowy

  To przyśrodkowa gałąź warstwy głębokiej końcowych gałęzi nerwu udowego i jest najdłuższą gałęzią skórną tego nerwu. Zaopatruje powierzchnię przednio-przyśrodkową kolana i goleni aż do brzegu przyśrodkowego powierzchni stopy. W przebiegu tego nerwu wyróżnia się odcinek udowy i goleniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw łokciowy

  W okolicy stawu łokciowego przebiega w bruździe leżącej na powierzchni tylnej nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Tutaj leży on bezpośrednio pod skórą i daje się łatwo wyczuć jako dość gruby powrózek. Przy urazie tej okolicy odczuwa się ból i mrowienie, przebiegające po stronie łokciowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw podeszwy przyśrodkowy

  Unerwia mięsień odwodziciel palucha, mięsień zginacz krótki palców, głowę przyśrodkową mięśnia zginacza krótkiego palucha. Obszarem unerwienia odpowiada nerwowi pośrodkowemu na ręce.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry