Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  METABOLIZM I FIZJOLOGIA BAKTERII

  Metabolizm jest to całokształt przemian zachodzących w komórce, obejmujący setki reakcji biochemicznych. Składają się nań:

  •    anabolizm (metabolizm biosyntetyczny) - reakcje syntezy prowadzące do wytworzenia prostych związków (cukry proste, aminokwasy, zasady purynowe i pirymidynowe kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki p-laktamowe

  Stanowią najliczniejszą i najczęściej stosowaną w terapii grupę antybiotyków. Dzielą się na 5 głównych grup: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy oraz inhibitory P-laktamaz. Wspólna cechą tych antybiotyków jest obecność pierścienia P-laktamowego, który warunkuje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja pierwiastków biogennych

  Źródła węgla:

  a)    organiczne związki węgla (cukry, aminokwasy, alkohole) to związki bogate w energię, w których węgiel występuje w postaci zredukowanej,

  b)    nieorganiczne (mineralne) związki węgla (CO2, H2CO3, CO32-) to związki utlenione, ubogie w energię, w których węgiel występuje na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminoglikozydy

  Są to antybiotyki o działanie bakteriobójczym. Efekt ich działania zależy od stężenia antybiotyku w środowisku bakterii. Podstawowa jednostką strukturalną tych antybiotyków stanowi aminocukier (stąd tez nazwa). Zbudowane są z 2 lub 3 aminocukrów połączonych wiązaniami glikozydowymi z jądrem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - utlenianie biologiczne

  Wieloetapowy proces egzoergiczny, w którym energia utlenianego substratu zostaje zmagazynowana w wysokoenergetycznych cząsteczkach ATP. Energia wiązań ATP jest wykorzystywana przez organizm do przeprowadzania reakcji endoergicznych (synteza związków organicznych) lub przekształcana w energię cieplną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetracykliny

  Są to związki wielkocząsteczkowe, naturalne i półsyntetyczne. Składają się z 4 pierścieni karbocyklicznych o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka na poziomie rybosomu (podjednostka 30S). Przykłady: doksycyklina i minocyklina. Charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoża mikrobiologiczne

  •    podłoża specjalne - definicje:

  -    podłoże wzbogacone - wzrost wymagających organizmów i niekiedy wykluczenie niewystarczających, np. CZ

  -    podłoże wybiórcze - hamuje wzrost bakterii innych niż poszukiwane, np. Thayer - Martin (CZ +

  4 antybiotyki, wybiórcze) dla Neisseria

  -    podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrolidy

  Są to związki lipofilne, z centralnie ułożonym jądrem laktamowym, zawierającym 12 - 16 atomów węgla, prawie pozbawione wiązań podwójnych, nie zawierające atomów azotu (wyjątek: azalidy, dzięki czemu posiadają one rozszerzone działanie przeciwbakteryjne oraz lepsze parametry farmakokinetczne)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdukcja

  W procesie transdukcji przekazanie DNA z jednej komórki do drugiej odbywa się przez wirusy bakteryjne zwane bakteriofagami. Bakteriofagi mogą oddziaływać na bakterie w dwojaki sposób:

  -    Zakażenie wirulentne (lityczne) niszczy ostatecznie komórkę bakterii. Bakteriofag wprowadza swój wirusowy DNA do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwalniki (endospory)

  Formy przetrwalne (spoczynkowe) wytwarzane przez niektóre rodzaje bakterii (Bacillus, Clostridium) w niekorzystnych warunkach środowiska (brak wody, substancji odżywczych itp.). Na ogół jedna komórka bakteryjna wytwarza tylko jedną endosporę, która może zajmować różne położenie w komórce: centralne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry