Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Staphylococcus epidermidis

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest stałym elementem flory fizjologicznej skory. Jest jedna z przyczyn zakażeń szpitalnych, u osób z obniżoną odpornością (białaczki, nowotwory, naświetlania, przeszczepy). Zakażenia CNS są związane z wprowadzaniem do organizmu ciał obcych takich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sterylizacji

  •    sterylizacja wysokotemperaturowa

  -    bieżąca para wodna

  -    para wodna w nadciśnieniu

  -    suche gorące powietrze

  -    promieniowanie podczerwone

  •    sterylizacja niskotemperaturowa

  -    tlenek etylenu

  -    promieniowanie j onizuj ące

  -    formaldehyd

  -    plazma gazu

  Do sterylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitroimidazole

  Prekursorem tej grupy był metronidazol. W komórce ulegają one redukcji, a zredukowane alkilują DNA. Wykazują skuteczność przeciwko pasożytom: T. vaginalis, Giardia lamblia, E. hystolytica oraz przeciwko bezwzględnym beztlenowcom (najbardziej aktywny preparat). Ponieważ nie działa na tlenowce, musi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chinolony i fluorochinolony

  Fluorochinolony w odróżnieniu od chinolonów mają w pozycji 9 atom fluoru, co wiąże się ze znacznym poszerzenie spektrum i ulepszeniem właściwości farmakokinetycznych. Są to preparaty o działaniu bakteriobójczym, zaliczane są do grupy inhibitorów gyrazy DNA (bakteryjnej topoizomerazy 2 i 4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulfonamidy

  Są to związki syntetyczne, blokujące wczesny etap syntezy kwasu foliowego u bakterii przez blokowanie kondensacji kwasu PABA z 2-hydropteroidyną. Mają działania bakteriostatyczne, działają tylko na namnażające się bakterie. Najszersze zastosowanie znalazł skojarzony preparat sulfametoksazol +...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polipeptydy

  •    polimyksyny (np. kolistyna) - spektrum działania: G(-), działanie bakteriobójcze przez dezinergrujący wpływ na błonę komórkową i zmianę jej przepuszczalności, praktycznie nie obserwuje się nabytej oporności na kolistynę; źle penetruje do tkanek i narządów, nie przenika do PMR, przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody hodowli bakterii beztlenowych

  Beztlenowe metody hodowli bakterii prowadzi się eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  •    fizycznymi - np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikopeptydy

  Są to związki wielkocząsteczkowe, heterocykliczne, które ze względu na swoją wielkość źle penetrują do tkanek i narządów. Należą do najstarszych antybiotyków, do grupy bakteriobójczych, których podstawowym mechanizmem działania jest zaburzenie drugiego etapu syntezy peptydoglikanu ściany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy chorobotwórczości bakterii

  Czynniki zjadliwości to cechy charakterystyczne bakterii umożliwiające im wywoływanie chorób. Bakterie mogą mieć ich jeden lub więcej. Niektóre (wspólne dla rodzaju / gatunku) powstały w drodze ewolucji, inne zaś (znamienne dla szczepu) zostały nabyte w wyniku wymiany genetycznej. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /5 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie odpowiedzi immunologicznej

  Wiele czynników zakaźnych stworzyło mechanizmy, które pozwalają im uniknąć eliminacji przez swoiste i

  nieswoiste mechanizmy obrony.

  a)    otoczki antyfagocytarne - wykrywane u G(+)/(-) i drożdży, zapobiegają fagocytozie lub chronią już pochłonięte bakterie przed enzymami proteolitycznymi; hamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt

Do góry