Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcia związane z opornością na antybiotyki

  MRSA = metycylin-resistant S. aureus

  Mechanizm oporności polega na syntezie nowego białka PBP o niskim powinowactwie do P -laktamów. Oporne na metycylinę szczepy S. aureus syntetyzują nowe białko PBP-2 lub -2a, którego syntezę determinuje gen mecA zintegrowany w chromosomie komórki bakteryjnej w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja niskotemperaturowa

  Sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia wyjaławianie materiałów wrażliwych na temperaturę i wilgoć

  -    Metody podstawowe: tlenek etylenu, formaldehyd, plazma, kwas nadoctowy

  -    Rzadziej: nadtlenek wodoru, ozon

  -    Metoda przemysłowa: promieniowanie jonizujące

  •    Sterylizacja tlenkiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

  Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na

  określony zestaw antybiotyków. Celem jest wybór leku do celowanej antybiotykoterapii.

  a)    metody jakościowe - dyfuzyjne - różne techniki, różne krążki, różna zawartość leków w krążkach Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola procesów sterylizacji

  Kontrola procesów sterylizacji obejmuje kontrolę sprzętu, wsadu, pakietu i ekspozycji.

  •    Kontrola sprzętu oparta jest na odczycie wskazań zegarów, termometrów i manometrów mierzących punktowo dany parametr (wskaźniki fizyczne).

  •    Kontrola wsadu (tzw. biologiczna kontrola procesu sterylizacji)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

  •    Dekontaminacja jest procesem prowadzącym do usunięcia lub zniszczenia drobnoustrojów. Do metod dekontaminacji należą: sanityzacja, dezynfekcja i sterylizacja.

  •    Sanityzacja to usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń a wraz z nimi także większości drobnoustrojów (mycie, odkurzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jałowości leków

  Kontrola ta skupia się głównie przy:

  •    kontroli jałowości płynów infuzyjnych,

  •    kontroli jałowości kropli do oczu,

  •    kontroli jałowości materiałów włóknistych

  •    oznaczaniu działania środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja

  •    Dezynfekcja termiczna przebiega z wykorzystaniem wody o temp.930 C lub pary wodnej o temp. 105-110° C i nadciśnieniu 0.5 atmosfery (bielizny, naczyń, wyposażenia sanitarnego.

  Szczególnym przypadkiem jest pasteryzacja polegająca na jednorazowym krótkotrwałym podgrzaniu cieczy do temperatury < 1000 C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty, jest odpowiedzialny za wywoływanie większości zakażeń gronkowcowych u ludzi.

  a)    Bakteria katalazo(+), koagulazo(+). Preferuje warunki tlenowe ale mogą być względnie beztlenowe. Jest wrażliwy na nowobiocynę oraz bacytracynę.

  Zawiera otoczkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji

  •    Związki powierzchniowo czynne niszczą błonę lipidową zaburzając uporządkowanie białek i lipidów tworzących błonę

  -    Związki kationowe. Czwartorzędowe związki amoniowe - zwiększają przepuszczalność błony komórkowej. (Sterinol) i (Halset).

  -    Związki anionowe. Mydła, kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne podstawy oporności

  Oporności drobnoustrojów na antybiotyki lub chemioterapeutyki może być determinowana informacją genetyczna zlokalizowaną w chromosomie lub w elementach ruchomych (plazmidy, transpozony, integrony). Dzieje się to na drodze mutacji lub bezpośredniego kontakt komórek.

  1.    Oporność chromosomalna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt

Do góry