Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Actinomyces

  Actinomyces to G(+) nitkowate bakterie wchodzące w skład flory fizjologicznej człowieka - gardła i przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się względnie beztlenowymi warunkami wzrostu.

  U ludzi drobnoustroje te powodują ropnie, często zlokalizowane w okolicy żuchwy oraz w obszarze klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streptococcus orale

  •    paciorkowce zieleniejące = paciorkowce z grupy orale

  •    Paciorkowce zieleniejące są a-hemolizujące i występują w nosogardzieli u zdrowych ludzi.

  •    Przedstawiciele: S. salivarius, S. mitis, S. mutans, S. sanguis.

  •    Ogólna charakterystyka:

  Bakterie te należą do mikroaerofilnych, a do swego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycobacterium tuberculosis

  Prątki gruźlicy są bakteriami tlenowymi i nie tworzą zarodników. Do specyficznych cech tych pałeczek należy duża odporność na wysychanie oraz na działanie różnych czynników chemicznych, uwarunkowana między innymi przez hydrofobowy charakter powierzchni komórek - ich wzrost nie zostaje zahamowany w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /13 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streptococcus agalactiae

  Streptococcus agalactiae jest paciorkowcem P-hemolizującym z grupy B.

  a)    Jest składnikiem flory fizjologicznej jamy ustnej, nosogardzieli przewodu pokarmowego i pochwy, jest podstawowym czynnikiem etiologicznym zakażeń w okresie noworodkowym, a jego nosicielstwo w pochwie zdrowych kobiet sięga 50-75%...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycobacterium leprae

  Mycabcterium leprae jest czynnikiem etiologicznym trądu. Istnieją jego dwie postacie - typ populacji limfocytów Th, warunkuje, która postać się rozwinie. U chorych gdzie dominuje typ odpowiedzi:

  -    Thj - postać tuberkuloidowa (silna odpowiedź typu komórkowego) na antygeny prątka trądu,

  -    Th2 -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paciorkowce kałowe

  Bakterie Enterococcus faecalis czyli paciorkowce kałowe należą do ziarniaków. Stanowią naturalną florę przewodu pokarmowego człowieka. Niektóre mogą być przyczyną chorób dróg moczowych i zatruć pokarmowych oraz zakażeń szpitalnych. Do ważniejszych należą: Enterococcus faecalis, Enterococcus...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prątki atypowe

  Prątki atypowe = prątki inne niż gruźlicze (Mycobacteria Other Than Tuberculosis = MOTT) / (Nontuberculosis mycobacteria = NTM)

  •    M. kansaii - powoduje choroby płuc i zakażenia skóry i podskórnych węzłów chłonnych, poprzez mleko i wodę,

  •    zespół M. avium-intracllulare - kilka gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus saprophyticus

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest drobnoustrojem oportunistycznym, wchodzi w skład naturalnej flory człowieka. Oporny na nowobiocynę ze zróżnicowaną opornością na bacytracynę. Powoduje pierwotne zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet, drugi co do częstości po E. coli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja fenotypowa oporności

  Oporność na antybiotyki jest manifestowana przez bakterie przez:

  1.    Zaburzenia bariery przepuszczalności - zamknięcie kanałów porowych, przez który antybiotyk wnika do komórka; często dotyczy całej grupy antybiotyków (kanały OmpC i OmpF).

  2.    Modyfikacja miejsca docelowego wiązania antybiotyku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja wysokotemperaturowa

  •    Sterylizacj a bieżącą parą wodną (tyndalizacj a) przeprowadzana jest w aparatach Kocha lub Arnolda. Trzykrotne działanie pary wodnej przez 20-30 minut w odstępach 24-godzinnych. Metoda ta niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów. Formy przetrwalnikowe przechodzą w formy wegetatywne niszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt

Do góry