Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pseudomonas

  Zaliczane są tu: P. aeruginosa, P. mallei, P. capecia.

  Gatunki te powszechnie występują w wodzie i glebie. Pseudomonas aeruginosa czasem kolonizuje człowieka i jest głównym patogenem w tej grupie. Jest inwazyjny i toksyczny, stanowi istotny czynnik zakażeń szpitalnych. Są to G(-), oksydazo(+)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neisseria gonorrhoeae

  Zidentyfikowano 16 serotypów na podstawie białka błony cytoplazmatycznej.

  Czynniki determinujące chorobotwórczość:

  -    fimbrie - odpowiedzialne za przyleganie do komórek,

  -    zewnętrzne białka błonowe: I - związane z opornością na surowice, inwazyjnością, rozprzestrzenianiem; II - białka Opa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acinetobacter

  Należy do niefermentujących pałeczek G(-). Jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, występuje jako składnik flory fizjologicznej na skórze, błonach śluzowych dróg oddechowych oraz układu moczowo-płciowego (okolice wilgotne). Występuje także w środowisku szpitalnym.

  Wywołuje zakażenia tylko u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKI - PAŁECZKI JELITOWE (ENTEROBACTERIACEAE)

  Większość stanowi niechorobotwórcze bakterie, które występują w dużych ilościach w jelicie grubym, ale także na skórze, ustnej części gardła i wodzie. Większość to drobnoustroje oportunistyczne, zakażające tylko osoby osłabione.

  Są to bakterie niesporujące, względnie beztlenowe, rosną na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium botulinum

  Laseczka wytwarza egzotoksyny (A-G) - każda z nich zawiera rejon aktywny i wiążący. A-Fto neurotoksyny powodujące zahamowanie uwalniania acetylocholiny i przez to porażenie wiotkie. Toksyna botulinowa - wiąże się swoiście z neuronami, w których hamuje uwalnianie acetylocholiny na synapsach.

  Toksyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helicobacter

  Helicobacter pylori (Hp, dawniej Campylobacter pylori) to G(-), względnie beztlenowa bakteria (do wzrostu wymaga CO2) o spiralnym kształcie i wielkości od 0.5 do 3 ^m. Bytuje na powierzchni błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, rzadziej na błonie wyścielającej przełyk. Jest urzęsiona jednobiegunowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Escherichia coli - pałeczka okrężnicy

  Występuje w dużych ilościach w jelicie grubym, jako flora fizjologiczna. Czynnikami determinującymi chorobotwórczość są:

  -    Czynniki adhezyjne - umożliwia kolonizacje nabłonka dróg moczowych i przewodu pokarmowego. w dolnych drogach oddechowych występują bac z antygenem O (pęcherz), a w górnych z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium perfringens

  Laseczki znajdują się zwykle w odchodach, jednakże w znacznie mniejszych ilościach niż E.coli. Organizmy te nie są wyłącznie pochodzenia kałowego i mogą pochodzić z innych źródeł naturalnych. Przetrwalniki tych bakterii mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej niż bakterie z grupy coli i są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shigella

  Są to bakterie nieruchome, nie fermentują laktozy na McConkey, nie wytwarzają H2S. Gatunki podzielono na grupy (ze względu na różnice w antygenach samotycznych O) od A do D. Chociaż wszystkie gatunki mają wspólne właściwości inwazyjne i powodują martwice komórek błony śluzowej, to wydzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium difficile

  Clostridium difficile jest czynnikiem etiologicznym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (colitis pseudomembranaceae). U 5 - 10% zdrowych ludzi i u ok. 25-30% pacjentów hospitalizowanych, występuje w przewodzie pokarmowym w niewielkich ilościach. Obfite namnażanie tej laseczki jest tłumione przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 432

  praca w formacie txt

Do góry