Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zaparcie

  Chorzy nie zawsze jednakowo rozumieją pojęcie zaparcia. Stąd skargi na zaparcie wymagają dokładnego wywiadu. Często pod tym mianem rozumieją nie tylko oddawanie stolca w zbyt długich odstępach cza-i su, ale także trudność w oddawaniu stolca dokonywanym nawet codziennie lub zbyt twardą konsystencję...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie

  Odbijanie jest w zasadzie zaburzeniem motorycznym. Polega ono na wyrzucaniu z żołądka gazu, czemu towarzyszy wydostawanie się domieszek smakowych (kwaśne, gorzkie, pokarmowe) i zapachowych. Gaz ten jest zwykle powietrzem połykanym nieświadomie przez pacjenta. Wykazano, że jeszcze przed odbiciem chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia skóry i tkanek miękkich

  Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń skory i tkanek miękkich są G(+) ziarniaki, tj. gronkowce i paciorkowce; wywołują one m. in. następujące schorzenia: liszajca, w tym liszajca pęcherzowego, niesztowicę, pęcherzykowe zapalenie skóry palców, zespół oparzonej skóry (SSSS), zapalenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia krwi

  Czynniki etiologiczne zakażeń krwi są bardzo rozmaite i różnią się w zależności od mechanizmu zakażenia:

  •    zakażenia odcewnikowe (40-60% zakażeń krwi): Staphylococcus ssp., Enterococcus ssp., Candida ssp; Corynebacterium jeikeium, Acinetobacter ssp., Pseudomona ssp., Klebsiella ssp., Enterobacter...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych

  a) ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych Materiał należy pobrać:

  •    z miejsca zmienionego chorobowo,

  •    przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo - jeśli pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii - przed kolejną dawką leku).

  W zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /16 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia OUN

  Czynniki etiologiczne zakażeń OUN:

  •    zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:

  -    ropne: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningiditis, Haemophilus influenze, Streptococcus agalactiae Listeria monocytogenes, Staphylococcus ssp., G-ujemne pałeczki

  -    nieropne: gruźlicze (Mycobacterium tuberculosis)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUM

  Pierwszy epizod pozaszpitalnego ZUM w ponad 90% przypadków wywołany jest przez G(-) pałeczki jelitowe, wśród których dominuje Escherichia coli. Rzadziej występują inne bakterie G(-), głównie Proteus, Klebsiella, bakterie G(+) gronkowce, paciorkowce, enterokoki oraz bardzo rzadko grzyby (u diabetyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia górnych dróg oddechowych

  Czynniki etiologiczne zakażeń górnych dróg oddechowych:

  •    bakteryjne: Streptococcus pyogenes (gr. A, rzadziej C, G), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Fusobacterium fusiforme + Borrelia vincenti (angina Plaut -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia przewodu pokarmowego

  Czynniki etiologiczne:

  •    Bakterie:

  -    ziarniaki Gram - dodatnie: Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.,

  -    laseczki Gram - dodatnie zarodnikujące:

  >    beztlenowe: Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clsotridium perfringens

  >    tlenowe: Bacillus cereus

  -    pałeczki Gram - ujemne:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia dolnych dróg oddechowych

  •    Czynniki etiologiczne pozaszpitalnych zapaleń płuc:

  -    noworodki - wirusy, pałeczki Enterobacteriaceae, Streptococcus agalactiae, S.aureus, Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes,

  -    niemowlęta i dzieci do 5-go roku życia - wirusy, S.pneumoniae, H.influenzae, M.pneumoniae, Chlamydia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 722

  praca w formacie txt

Do góry