Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie jelita cienkiego

  Zapalenie jelita cienkiego może mieć bar-g dzo różnorodne przyczyny a mianowicie bakteryjne, wirusowe, grzybicze i, pasożytnicze. Spotyka się też termin „nieswoiste zapalenie jelit”, pod którym rozumie się zapalenie o nie ustalonej etiologii, często trudne- do diagnostycznego zakwalifikowania. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica jelita cienkiego

  Gruźlica jelita cienkiego (tuberculosis in-testini tenui) może powstać zarówno przez łykanie zakaźnej plwociny przez pacjentów z otwartą gmźlicą płuc, jak i przez picie mleka od -zakażonych krów. Jelito cienkie, zwłaszcza kręte jest wtedy miejscem wniknięcia prątków, które z kolei tworzą liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka (dysenteria)

  Czerwonka (dysenteria) bakteryjna wywojg łana jest różnymi szczepami Shigella (szige-lózy). Głównym objawem jest biegunka z parciem i bolesnymi wypróżnieniami i ślu-zowo-krwawyml* stolcami. Zmian# chorobo1-we umiejscawiają się w jelicie grubym, a obraz ich zależny jest od endotoksyny, która jest silnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzodziejqce nieziarnicze zapalenie jelita

  Choroba jest rzadka, a jej etiologia nie znana. Niekiedy robi wrażenie jakby komplikacji choroby trzewnej, do której upodobnia ją zanik kosmków jelitowych, wyniszczenie, biegunki tłuszczowe. Występują często anemie, bóle o charakterze kolki i gorączka. Rozpoznanie bywa zwykle śródopera-cyjne lub sekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cholera

  Cholera bywa niekiedy, choć bardzo rzadko, zawleczona do Polski. Przecinkowce cholery nie uszkadzają ścian przewodu pokarmowego tak jak poprzednio wspomniane drobnoustroje. Produkują natomiast toksyny, które porażają mechanizmy regulujące w jelicie transport wody i elektrolitów, w następstwie czego ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWRZODZENIE JELITA CIENKIEGO

  Niespecyficzne owrzodzenie dwunastnicy było już omawiane w związku z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Owrzodzenie pozaopuszkowe w dwunastnicy i dalej w jelicie cienkim zdarza się znacznie rzadziej niż w opuszce. Bardzo rzadko należy ono jeszcze do zespołu choroby wrzodowej lub związane jest z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gronkowcowe zapalenie jelita

  Gronkoweowe zapalenie jelita (enteritis staphylococcica) powstaje najczęściej w następstwie długotrwałego leczenia antybiotykami o szerokim spektrum. Niewrażliwe na nie gronkowce mogą się rozwijać, zaburzając równowagę biologiczną. Choroba może też być następstwem spożycia pokarmów silnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA ROZWOJOWE jelita cienkiego

  Zaburzenia rozwojowe dotyczące jelita cienkiego można podzielić na kilka kategorii. Zarośnięcie(atresia) lub duplikatura jelita cienkiego zdarzają się bardzo rzadko. Atresia daje natychmiastowe objawy niedrożności (ileus) w życiu noworodkowym i musi być natychmiast usunięta operacyjnie, lekarz praktyk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie dwunastnicy

  Zapalenie dwunastnicy rozpoznawane bywa dopiero od czasu wprowadzenia duode-noskopii. Zapalenie dwunastnicy towarzyszy bardzo często chorobie wrzodowej i bywa wtedy ograniczone bardzo ściśle do opuszki. Stąd też używana jest nazwa bulbitis. Bywają jednak chorzy, u których widuje się zmiany zapalne, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezoar

  Bezoarem nazywamy guz uformowany i luźno leżący w żołądku, zbudowany z resztek roślinnych, zwłaszcza włóknistych (fitobezoar) lub z włosów (trychobezoar) zlepionych śluzem, rozpadłym materiałem komórkowym i resztkami innych pokarmów w zbitą masę. Fitobezoary występują najczęściej w tych strefach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt

Do góry