Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  JELITO GRUBE

  Wśród zaburzeń rozwojowych jelita grubego należy w pierwszym rzędzie wymienićmegacolon. Zaburzenie to może być tak wrodzonej jak i nabyte. W postaci wrodzonej mamy do czynienia ż a| ścianie końcowego odci Używa się też wtedy nas sprunga. Przyczyn formj my się w zaburzeniach ] dzo istotnych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WHIPPLA

  Jest to rzadka choroba dotycząca głównie jelita cienkiego, ale może obejmować też Inne narządy. Podstawową jej cechą jest występowanie w wielkich ilościach w tkance dużych makrofagów zawierających glikopro-teiny oraz pałeczkowatych bakterii. Gruczoły krezkowe są powiększone. Fakt, że choroba —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito drażliwe

  Jelito drażliwe (colon irritabile) jest chorobą o charakterze czynnościowym, cechuje ĄS nadpobudliwością jelita. Czasami przy-fe®S^’postać colopathia spastica lub colica (CQli.t{$t)?mueosa. Choroba jest bardzo częsta w krajach wysoko rozwiniętych, co uważane jest za odbiiSjB mnogości różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFANGIEKTAZJA JELITOWA

  Jest rzadką chorobą o nie znanej etiologii, polegającą na znacznym poszerzeniu naczyń limfatycznych w tkance podśluzowej jelita cienkiego, czemu towarzyszy niedorozwój naczyń limfatycznych kończyn prowadzący do niesymetrycznych obrzęków. Choroba ujawnia się w młodym wieku osłabieniem, obrzękami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

  Może występować w formie ostrej lub przewlekłej. Główną rolę w jego powstawaniu przypisuje się czynnikom mechanicznym, powodującym zamknięcie wąskiego światła wyrostka, a odczyn zapalny uważa się za wtórny, choć on właśnie daje objawy stanowiące obraz kliniczny i wpływający na przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓL KRÓTKIEGO JELITA

  Zespół ten jest stanem chorobowym powstałym na skutek zabiegów operacyjnych wykonywanych z powodu szkód pourazowych, choroby Leśniowskiego-Crohna lub zgorzeli spowodowanej wyłączeniem naczyń zaopatrujących jelito; rzadziej z powodu nowotworu.

  Jak każdy z narządów, tak i jelito ze swą ogromną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

  Znana na całym świecie jako choroba Crohna (1932), w Polsce nazwa pochodzi od dwóch nazwisk, gdyż Leśniowski opisał ją jeszcze w 1904 r. Shoroba występuje najczęściej w krajach skandynawskich, Anglii, Belgii,- na drugiej półkuli, u nas jest rzadko spotykana. Należy ona do niespecyficznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybicze zapalenie jelita

  Grzybicze zapalenie jelita jest innym powikłaniem długotrwałego leczenia antybiotykami, kortykosteroidami lub cytostatykami. Najczęściej chodzi tu o zakażenie Can-dida albicans.Sprzyjającym czynnikiem są też choroby wyniszczające. W przebiegu choroby też pojawia się biegunka, jednak jest ona znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusowe zapalenie jelita

  Wirusowe zapalenie jelita może rozwinąć się w przebiegu wielu wirusowych chorób, np.poliomyelitis, grypy, choroby bornholm-skiej, herpanginy itd., gdyż wirusy wywołujące te choroby (wirus Cozsackie) wydzielane są do jelita. Dominują wtedy objawy choroby podstawowej. Najczęściej natomiast mówi się o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lamblioza

  Lamblioza jest pojęciem ogólniejszym i oznacza zakażenie pierwotniakiem Lam-blia intestinalis. Zakażenie to jest bardzo częste, czego nie należy od razu uważać za chorobę. W praktyce wykazanie torbieli lamblii w stolcu nie stanowi więc podstawy do rozpoznania choroby i n prowadzenia specyficzne się^ je...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry