Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ENDOMETRIOZA JELITA GRUBEGO

  Jest chorobą, której przyczyną są hetero-topowe ogniska błony śluzowej macicy w ścianie jelita, najczęściej w odbytnicy lub okrężnicy esowatej, choć mogą występować też w innych narządach. Choroba ujawnia się najczęściej u kobiet pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, zwykle u cierpiących na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

  Jedna z wyżej wymienionych nazw łacińskich wyraża skłonność do tworzenia się wrzodów, druga krwotoczność — jako wyróżniających się cech. Obie nazwy są uzasadnione i używane są alternatywnie w różnych strefach geograficznych świata. W Polsce preferowany jest termin pierwszy, stąd też ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /8 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO

  Jelito grube jest odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym uchyłki występują najczęściej. Zwykle chodzi tu o tzw. uchyłki fałszywe, tj. takie, których ściana składa się tylko z błon śluzowej i surowiczej, w przeciwieństwie do uchyłków prawdziwych, o ścianie trójwarstwowej. Różnicowanie prawdziwych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY ŁAGODNE jelita cienkiego

  Nowotwory łagodne są w jelicie cienkim sprawą rzadką. Wspólną ich cechą jest powolny wzrost i brak objawów dopóty, dopóki nie zaczną utrudniać pasażu jelitowego. Czasami mogą też być źródłem krwotoku. Wykrywa się je najczęściej badaniem radiologicznym. W czasie zabiegu operacyjnego stwierdza się:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba trzewna

  Choroba trzewna zwana również sprue trzewne, albo rodzime, albo nietropikalne, albo enteropatia poglutenowa jest chorobą charakteryzującą się upośledzonym wchłanianiem. Zaburzenie to pogarsza się natychmiast po spożyciu produktów zbożowych zawierających gluten i szybko się poprawia po ich odstawieniu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDROŻNOŚĆ JELITA

  Powstać może w różnych okolicznościach; nie jest odrębną chorobą. Szczególny obraz choroby, dramatyczność sytuacji i potrzeba szybkiego działania uzasadniają osobne omówienie. Wyróżnia się dwie główne postacie: mechaniczną i porażenną. Niedrożność obtu-racyjna spowodowana być może łagodnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY złośliwe jelita cienkiego

  W jelicie cienkim szczególnie rzadko umiejscawiają się nowotwory, które w dużo mniejszym żołądku, a także w jelicie grubym zdarzają się często. Można tu jednak znaleźć gruczolakoraka (adenocarcinoma), mięsaka (sarcoma) lub chłoniaka (lymphoma). Powodują przede wszystkim objawy częściowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTEROPATHIA EXSUDATIVA

  Jest to inne zaburzenie czynności jelita, które — podobnie jak zaburzenia wchłaniania — może występować w różnych chorobach. Wspominaliśmy już o tym zjawisku przy chorobie Menetriera; stąd spotyka się też termin gastroenteropathia exsudativa. Zasadniczą cechą jest utrata dużych ilości płynu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWIENNA CHOROBA JELITA

  System naczyniowy jelita jest bardzo rozgałęziony i odznacza się licznymi anastomo-zami. Stanowi to dobre zabezpieczenie przed konsekwencjami zamknięcia pojedynczego naczynia. Niemniej mogą się zdarzać sytuacje, w których: mimo korzystnych warunków dochodzi do wytworzenia się klinicznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amyloidoza

  Dotyczy jelita cienkiego W 70% przypadków i dlatego wymaga tutaj omówienia, gdyż niszczy delikatną strukturę jelita, wywołuje zaburzenia motoryki, owrzodzenia błony śluj. zowej, krwawienia, utratę białka, zespół złego wchłaniania, co nadaje kliniczny aspekt choroby jelita cienkiego. Złogi amyloidu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry