Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Metabolizm leków

  Metabolizm, czyli biotransformacja, są to biochemiczne procesy prowadzące do przemiany leków w organizmie. Proces ten zachodzi głównie w wątrobie. W jej komórkach zawarte są liczne enzymy, których aktywność zależy od wielu czynników, takich jak temperatura ciała, wiek, płeć, stany chorobowe, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

  Pierwotne struktury, z których rozwinie się narząd słuchu pojawiają się między 3. a 6. tyg. życia płodowego. Pod względem strukturalnym narząd słuchu jest ukształtowany ok. 24.-25. tyg. życia płodowego, w tym czasie płód wykazuje reaktywność słuchową w odpowiedzi na stymulacje wibroakustyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /8 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty kliniczne resuscytacji noworodka przedwcześnie urodzonego

  Pojęcie „reanimacja” obejmuje czynności ratownicze mające na celu przywrócenie funkcji układu krążenia i układu oddechowego oraz świadomości jako najwyższej funkcji OUN, natomiast resuscytacja obejmuje czynności ratownicze mające na celu przywrócenie funkcji układu krążenia i oddechowego lub samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsparcie oddechowe

  Po wykonaniu wstępnych procedur (osuszenie, delikatna stymulacja, udrożnienie dróg oddechowych) ocenia się wydolność oddechowąnoworodka. Noworodkowi, który podejmuje spontaniczną i regularną aktywność oddechową i jego skóra jest różowa, zapewnia się jedynie ciepło i regularną ocenę stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja zastępcza noworodków przedwcześnie urodzonych

  Płuca noworodków- przedwcześnie urodzonych znacznie łatwiej ulegają uszkodzeniu pod wpływem wysokich parametrów wentylacji stosowanych w resuscytacji po urodzeniu. Obecnie w przypadku wcześniaków pozbawionych własnego spontanicznego rytmu oddechowego poleca się wstępną wentylację z użyciem ciśnienia o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wchłanianie leków

  Absorpcja to przechodzenie substancji czynnej przez błony biologiczne. Wchłanianie leków uzależnione jest m.in. od drogi podania, właściwości fizykochemicznych leku i wielkości podanej dawki. O prędkości wchłaniania leku decyduje szybkość rozpuszczania się substancji czynnej w płynach ustrojowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko oddziału intensywnej opieki neonatologicznej

  Nowoczesny oddział intensywnej opieki neonatologicznej jest wyposażony w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną (respiratory, aparaty do nCPAP, inkubatory, monitory, pompy, analizatory diagnostyczne, sprzęt obrazujący). Stale przebywają na nim członkowie zespołu terapeutycznego (lekarze, pielęgniarki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja leków

  Po przedostaniu się leku do krwiobiegu bezpośrednio po podaniu dożylnym lub wskutek wchłaniania z odległych miejsc rozpoczyna się proces zwany dytrybu-cją leku. Dystrybucja to proces przenikania leku i jego metabolitów z krwi do tkanek i innych płynów ciała przez błony biologiczne. Na proces dystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  Przetrwały przewód tętniczy (PDA—Patent DuctusArteriosus), nie jest wadą anatomiczną, ale u wcześniaków jest poważnym problemem klinicznym. Przewód tętniczy łączy tętnicę płucną z aortą zstępującą, wytwarzając w ten sposób naturalny przeciek między krążeniem płucnym i systemowym. W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmienie wcześniaka podłączonego do aparatu Infant Fiow

  Odżywianie jest elementem opieki nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow. U noworodków przedwcześnie urodzonych trudności w przyjmowaniu pokarmów wynikają z braku lub słabo wykształconego odruchu ssania i połykania. Noworodki te mają trudności ze skoordynowaniem odruchu ssania z funk-cjąpołykania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry