Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE CZYNNOŚCI WEWNĄTRZWYDZIELN ICZEJ TRZUSTKI

  Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki, pomimo stosunkowo dużego postępu, nadal jest niedoskonała. W zasadzie jej podstawą jest określanie aktywności enzymów trzustkowych we krwi. Badanie zawartości enzymów w soku dwunastniczym ma mniejsze znaczenie, gdyż w warunkach fizjolo-ijg gicznych podlega ono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa wtórna

  Zdarza się stosunkowo rzadko. Występuje najczęściej w wyniku zatkania wspólnego przewodu żółciowego przez kamień,- guzy trzustki czy brodawki dwunastniczej. Usposabiają do niej: także wady rozwojowe dróg żółciowych. W wyniku niedrożnoś«j wewnętrznych dróg żółciowych dochodzi do nadciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY

  Jest to stosunkowo niedawno wyodrębniona jednostka chorobowa; niezupełnie wyjaśniony jest jej związek z marskością wątroby.

  W większości przypadków przewlekłe zapalenie wątroby jest następstwem bezobja-wowego zakażenia wirusem typu B. Nie w pełni wyjaśniona jest rola wirusów „nie A/ /nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre ograniczone zapalenie otrzewnej

  Ostre ograniczone zapalenie otrzewnej (pe-ritonitis acuta circumscripta) jest procesem towarzyszącym zapaleniom poszczególnych narządów. Procesa zapalny przechodzi z narządu na otaczającą go otrzewną per conti-nuitatem. To powiązanie przestrzenne i przyczynowe z narządem powoduje, że w prakty-ce^Brzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba i zespół Bantiego

  Etiologia. Przyczyna jest nieznana. Być może choroba związana jest z toksycznym uszkodzeniem śledziony.

  Objawy kliniczne. Charakterystycznym zespołem objawów jest powiększenie śledziony, wyraźnie zaznaczone cechy hipersplenizmu z trombocytopenią, leukopenią i niedokrwistością oraz marskość wątroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STŁUSZCZENIE WĄTROBY

  Stłuszczenie wątroby oznacza wyraźnie zaznaczone odkładanie się tłuszczu w wątrobie w następstwie zaburzeń metabolicznych, spowodowanych wpływem różnych szkodliwych czynników.

  Etiologia. Długotrwałe niedostateczne odżywianie, a przede wszystkim dieta ubogo-białkowa (niedobór białka doprowadza do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodobrzuszem

  Wodobrzuszem (ascites) nazywamy wszelkie nagromadzenie się płynu w jamie brzusznej niezależnie od jego cech. Charakter płynu daje się określić dopiero po jego wydobyciu w czasie próbnego nakłucia otrzewnej lub w czasie laparoskopii. Wymaga to zawsze różnicowania wodobrzusza z przewlekłym wysiękowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre rozlane zapalenie otrzewnej

  Ostre rozlane zapalenie otrzewnej (peritonitis acuta diffusa). Spowodowane jest najczęściej zakażeniem bakteryjnym z przewodu pokarmowego. Wrotami zakażenia bywają: uraz, zgorzel albo przebicie nowotworowe, lub zapalne w wyrostku robaczkowym, jelicie, żołądku, drogach żółciowych lub w układzie moczowym;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /6 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPADNIĘCIE ODBYTNICY

  Zmiana ta dotyczyć może samej błony śluzowej lub całej ściany jelita. Występuje częściej u kobiet w wyniku zwiotczenia mięśni miednicy małej, starszego wieku, przezwyciężania parciem uporczywych zaparć itp.; może jednak zdarzać się i u dzieci. Chorzy zauważają wyciek śluzu i krwawienie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółciowe zapalenie otrzewnej

  Żółciowe zapalenie otrzewnej (peritonitis biliaris) występuje najczęściej po operacjach na drogach żółciowych. Sole i kwasy żółciowe będące silnym detergentem uszkadzają poważnie otrzewną. Poza tym domieszka żółci w płynie wysiękowym uchodzi za szczególnie dobrą pożywkę bakteryjną. Niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt

Do góry