Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKROBIAWICA WĄTROBY

  To zaburzenie przemiany materii, w którym'v następu je odkładanie w tkankach pochodzenia mezenchymalnego złogów substancji, białkowej, zwanej amyloidem. Z punktu widzenia chemicznego jest to glikopro-Ifina.

  Amyloid odkładać się może wokół tworów włóknistych, głównie retykulinowych, bądź włókien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiączka wątrobowa

  Śpiączka wątrobowa, a ^łś^twie encefalopatia wątrobowa, powstaje w następstwie zahamowania czynności wątroby; jest zejściem bardzo znacznego jej uszkodzenia. Cechą charakterystyczną tego stanu chorobowego jest wystąpienie zaburzeń neurologicznych, psychicznych oraz wątrobowych. Śpiączka może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrosty otrzewnowe

  Zrosty otrzewnowe (adhesiones peritoneai les) powstają jako zejście procesu zapalnego. Gdy płynu jest mało, a występują obfite złogi włóknika, pojawia się tarcie, które przy ruchach oddechowych można wyczuć dłonią położoną płasko na powłoki brzuszne. Szczefg gólnie dobrze wyczuwa się je nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby

  Marskość wątroby jest chorobą ogólną, w której występują rozległe zmiany zwyrodnieniowe i martwica komórek wątrobowych, zmiany włókniste oraz Wyrównawczy rozrost i odradzanie się miąższu wątrobowego.

  Precyzyjne określenie choroby, a właściwie zespołu, napotyka niemałe trudności. Istnieje wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /7 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba, największy narząd miąższowy, spełnia ważną, podstawową rolę w ustroju. Czynności, które spełnia, są liczne i niezmiernie istotne dla zachowania zdrowia.

  80% jej masy stanowią komórki miąższowe, 16% komórki siateczkowo-śródbłonkowe, a pozostałe 4% tkanka łączna, naczynia krwionośne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /13 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrotna marskość wątroby

  Wrotna marskość wątroby jest stosunkowo często spotykaną postacią marskości; występuje głównie u mężczyzn. 

  Wydaje się, iż obecnie używane określenie jest najwłaściwsze, a uprzednie nazwy nie były odpowiednie. Trudno określić jako marskość alkoholową przypadki, w których przyczyną nie był...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY CZYNNOŚCIOWE wątroby I BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

  Istnieje kilkaset prób czynnościowych. Ta mnogość prób nie tylko przemawia za złożonością funkcji wątroby i za jej nadrzędną rolą w metabolizmie całego ustroju, ale także jest dowodem niedoskonałości wykonywanych badań. Czułość i swoistość poszczególnych prób, pomimo istotnego postępu, jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /8 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa

  W zasadzie powinniśmy mówić o „żółciowych marskościach wątroby”, gdyż istnieje kilka wyraźnie tóżniących się postaci.

  Przyczyną marskości żółciowych są zmiany w drogach żółciowych. W marskości pierwotnej w grę wchodzi stopniowe niszczenie i niedrożność kanalików żółciowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Trzustka jest stosunkowo niewielkim narządem ważącym ok. 100 g. Na tkankę wewnętrznego wydzielania przypada z tego ok. 2 g, zawierających przeciętnie 1 min wysp.

  Wyspy trzustkowe (Langerhansa) składają się z 4 różnych typów komórek wydzielania wewnętrznego (A, B, A i X). Komórki A wydzielają glukagon...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /9 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marskość wątroby żółciowa pierwotna

  Marskość tego typu występuje głównie u kobiet. Jest to stan przewlekłej*’cholestazy wewnątrzwątrobowej, z powstawaniem skrzepów żółciowych wewnątrzzrazikowych. Stosunkowo często ujawnia się w okresie ęflzyr^dlatego też pewną rolę w jej powołaniu przypisuje się czynnikom hormonal-|...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 174

  praca w formacie txt

Do góry