Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dyskineza żółciowa hipertoniczna

  Silne skurcze pęcherzyka żółciowego i zwieraczy bardzo upośledzają opróżnianie się pęcherzyka lub czasami wręcz hamują odpływ żółci. Z tych też względów dyski-, neza hipertoniczną może powodować dolegliwości, które trudno odróżnić od napadu kolki żółciowej. Choroba występuje przeważnie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenia trzustki

  Zapalenia trzustki mogą być ostre i przewlekłe. W wielu przypadkach pomimo znacznego postępu istnieją nadal trudności w ich rozpoznawaniu. Można przyjąć, iż medycyna praktyczna nie ma zbyt wielu wskaźników, które ułatwiałyby prawidłowe rozpoznanie zapalenia trzustki. Stosunkowo często nie można też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskineza żółciowa hipotoniczna

  Ta postać dyskinezy zdarza się znacznie rzadziej -niż hipertoniczną. Zależy ona od zmniejszonego napięcia, zwieraczy j przewodów żółciowych oraz rozszerzenia i słabego obkurczania się pęcherzyka żółciowego. Atonia ta występuje z innymi objawami astenii. Bardzo często spotykana jest u kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie trzustki

  Niezależnie od tego, czy jest to postać ostra, czy też ostra nawracająca, w zależności od charakteru zmian anatomopatolo-gicznych i stopnia nasilenia stanu zapalnego choroba przybiera różną postać. Odróżnia się postać obrzękową, krwotoczną i martwiczą. Podstawą tego podziału jest charakter zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBLIOZA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

  Lamblioza jest jedną ż najczęstszych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Można przyjąć, iż ok. 5% ludności w Polsce jest zarażone tym pasożytem. Zakażenie dróg żółciowych wiciowcem (Lamblia intestinalis) powoduje często długotrwałe dolegliwości. Zakażenie następuje w wyniku spożycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie trzustki

  Przewlekłe zapalenie trzustki nie jest wcale rzadką chorobą. Niestety, w początkowym okresie często nie jest rozpoznawane. Proces chorobowy może być różnie nasilony, w zależności od rozległości zwłóknienia, zaniku tkanki miąższowej, charakteru nacieków zapalnych. W zapaleniu ograniczonym zmiany te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /8 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskinezy dróg żółciowych

  Określenie. Dyskinezy dróg żółciowych, o-kreślane dawniej jako nerwice układu żółciowego, stanowią choroby, w których występują zaburzenia czynności ruchowej pęcherzyka żółciowego i zwieraczy dróg żółciowych. Rozpoznanie dyskinezy dróg żółciowych wymaga uprzedniego wyłączenia organicznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica żółciowa

  Określenie. Kamica żółciowa polega na wytrącaniu się w drogach żółciowych złogów z prawidłowych składników żółci (cholesterol i inne lipidowe składniki żółci, bilirubina, wapń). Przyjmuje się, iż ok. 10% ludzi jest „nosicielami” kamieni. Około 40— —50% kamieni ma dostateczną ilość wapnia, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /13 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtaczki miąższowe

  Ten typ uszkodzeń wątroby wywołać mogą iproniazyd, preparaty rtęciowe, jodowe, bizmutowe, niektóre antybiotyki stosowane w dużych dawkach, rifampicyna, pewne leki cytostatyczne i antymitotyczne, niektóre leki przeciwprątkowe, środki przeciwczerwiowe i przeciwzimnicże. Lista leków z tej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ PO WYCIĘCIU PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

  U pewnej liczby pacjentów po przebytym zabiegu operacyjnym nadal utrzymują się mniej lub bardziej nasilone dolegliwości. Przed laty dolegliwości te wiązano z wypadnięciem czynności, jaką spełniał pęcherzyk żółciowy. Obecnie'nie można przyjąć takiego rozumowania, gdyż brak pęcherzyka nie powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 635

  praca w formacie txt

Do góry