Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wyspiak

  Wyspiak jest guzem trzustki, wydzielającym duże ilości insuliny i wywołującym hi-poglikemię.

  Etiologia i patogeneza. Wyspiak wywodzi się z komórek B wysp trzustkowych i może wystąpić w każdym wieku. Zwykle jest to pojedynczy łagodny gruczolak; mnogie wy-spiaki spotyka się w 10% przypadków, złośliwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /3 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy trzustki

  Guzy trzustki zbudowane z komórek A występują niezwykle rzadko; wydzielają one glukagon i wywołują objawy cukrzycy, chudnięcie, niedokrwistość, zapalenie skóry. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu gu-i za trzustki i radioimmunologicznym wykaza-| niu nadmiaru glukagonu w osoczu. Po usunięciu guza objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtórna nadczynność przytarczyc

  Przerost i wtórna nadczynność przytarczyc występuje zwykle u chorych z przewlekłymi chorobami nerek, szczególnie w odmiednicz-kowym zapaleniu nerek i kłębkowym zapaleniu nerek w okresie niewydolności.

  Objawy kliniczne. Są one takie same, jak w nadczynności przytarczyc pierwotnej i zapaleniach nerek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przytarczyc

  Niedoczynność przytarczyc jest chorobą, którą cechuje niedobór hormonu przytarczyc, hipokalcemia i objawy tężczyki.

  Objawy kliniczne. Zasadniczym objawem niedoczynności przytarczyc są napady tę-życzkowe, występujące w okresie zmniejszenia stężenia wapnia w osoczu. Tężyczka przejawia się mrowieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzekoma niedoczynność przytarczyc

  Jest to wrodzony zespół chorobowy, w którym współistnieje niedoczynność przytarczyc, niski wzrost, okrągła twarz, niedorozwój umysłowy * wady układu kostnego, obustronne skrócenie czwartej i niekiedy piątej kości śródręcza oraz kości śródstopia. Występującą tężyczkę leczy się witaminą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole drewniaste

  Wole Riedla (przewlekłe zapalenie tarczycy włókniste) jest bardzo rzadką chorobą tarczycy, która cechuje się powolnym przebiegiem, stwardnieniem całej tarczycy lub jednego z jej płatów. Wole Riedla ma niezwykle twardą spoistość, przyrównywaną do twardości deski, żelaza lub kamienia, i jest zrośnięte...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole zamostkowe

  Wole zamostkowe i wole śródpiersiowe stanowią bardzo rzadkie przypadki, kiedy wole obojętne, rzadko nadczynne, jest umiejscowione za rękojeścią mostka lub w śród-piersiu przednim, a tylko wyjątkowo w śród-piersiu tylnym.

  Objawy kliniczne. Wole zamostkowe i śródpiersiowe wykrywa się często przypadkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przytarczyce

  Przytarczyce są to małe gruczoły, położone w liczbie 4—8 na tylno-bocznej powierzchni tarczycy. W warunkach fizjologicznych hormon przytarczyc utrzymuje na stałym poziomie stężenia wapnia w osoczu, szczególnie wapnia z jonizowanego, najbardziej czynnego biologicznie. Hormon przytarczyc zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak tarczycy

  Rak tarczycy występuje bardzo rzadko w populacji ogólnej; u chorych z pojedynczymi guzkami tarczycy zimnymi (nie pochłaniającymi jodu) zdarza się nieco częściej.

  Objawy kliniczne. Do zasadniczych objawów należą: bóle i obecność twardego, szybko rosnącego guzka w tarczycy, o nierównej powierzchni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność przytarczyc pierwotna

  Nadczynnością przytarczyc nazywamy chorobę zależną od nadmiernego wydzielania hormonu przytarczyc z następowym podwyższeniem stężenia wapnia w osoczu, zmianami w układzie moczowym, kostnym i pokarmowym.

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną choroby jest łagodny gruczolak, zwykle małych rozmiarów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt

Do góry