Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Eunuchoidalna dysgenezja gonad

  Objawy kliniczne. Chore zgłaszają się ze skargami na pierwotny brak miesiączki niedorozwój płciowy. Przedmiotowo stwierdza się wzrost wysoki, eunuchoidalne proporcje ciała, brak rozwoju piersi, infantylne żeńskie narządy płciowe zewnętrzne i skąpe owłosienie płciowe. W części przypadków wynik testu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnętrostwo

  Wnętrostwem nazywamy umiejscowienie jądra wewnątrz jamy brzusznej lub zatrzymanie w kanale pachwinowym. Choroba dotyczy zwykle jednego jądra i jest częsta u chłopców w okresie przedpokwitaniowym. Jako wnętrostwo rzekome (pseudocryptor-chismus) lub jądro wędrujące (testis migrans) określa się jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTOPIA JĄDRA

  Ektopią jądra lub jądrem ektopowym nazywamy patologiczne umiejscowienie jądra: w przepuklinie pachwinowej, na udzie lub w okolicy Krocza. Jądro jest zwykle dobrze wyczuwalne dotykiem.

  Leczenie chirurgiczne daje dobre wyniki.

   

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eunuchoidyzm

  Eunuchoidyzm u mężczyzn jest wynikiem niedoczynności hormonalnej jąder, to znaczy niedoboru hormonów męskich wydzielanych przez komórki Leydiga.

  Etiologia i patogeneza. Hipogonadyzm pierwotny pojawia się po uszkodzeniu jąder wirusem nagminnego zapalenia przyusznicy (porotitis epidemica), w wyniku urazów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzonym brakiem jąder

  Wrodzonym brakiem jąder nazywamy chorobę, którą cechuje brak obu jąder u osobników męskich, mających słabo rozwinięte prącie, niewykształconą mosznę, ujemny wynik testu na chromatynę, męski typ chromosomów 46, XY. Po okresie dojrzewania u nie leczonych chorych występują eunuchoidalne proporcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysgenezja jąder

  Dysgenezja jąder oznacza chorobę, w której istnieje nieprawidłowy rozwój jąder w życiu płodowym. Jądra znajdują się w brzuchu lub w kanałach pachwinowych, są małe, „dysgenetyczne” i w badaniu histologicznym wykazują małe cewki nasienne, wysłane niezróżnicowanymi komórkami Sertolego i pojedynczymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘSKI ZESPÓŁ TURNERA

  Jest to słabo zdefiniowany zespół, występujący u chłopców, przypominający zewnętrznie przypadki zespołu Turnera u dziewczynek. Do objawów zespołu zalicza się niski wzrost, płetwiastą szyję, liczne wady wrodzone, dysgenetyczne jądra u osób z ujemnym wynikiem testu na chromatynę i prawidłowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierne owłosienie

  Nadmierne owłosienie twarzy, kończyn i brzucha występuje u kobiet z różnych przyczyn. Może być wynikiem nadmiaru an-drogenów, szczególnie testosteronu w ustroju, zaburzeń w zawartości białek osocza wiążących testosteron lub stanowi konstytucyjną nadwrażliwość tkanek receptorowych na androgeny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirylizacja

  Wirylizacją nazywamy Stan chorobowy związany z nadmiarem hormonów męskich w ustroju kobiety.

  Etiologia. Przyczyną choroby może być wrodzony defekt enzymatyczny kory nadnerczy, czyli zespół nadnerczowo-płciowy, omówiony powyżej, lub guzy wirylizujące kory nadnerczy lub jajnika.

  Objawy kliniczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony aldosteronizm

  Wrodzony aldosteronizm jest zależny od wrodzonego defektu enzymatycznego kory nadnerczy. Cechuje się upośledzonym wydalaniem z moczem 17-hydroksysteroidów, następowym pobudzeniem wydzielania ACTH, przerostem kory nadnerczy i zwiększonym wydzielaniem mineralokortykoidów, aldosteronu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry