Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA PONCETA

  O istnieniu i istocie tej choroby z pogranicza grupy reumatoidalnej i grupy zakaźnych zapaleń stawów wiadomości są dotąd wciąż sprzeczne i niejasne. Faktem jest, że obok przypadków gruźlicy kostno-stawowej spotyka się czasem chorych z bóla-r mi stawowymi, przelotnymi obrzękami i wy-i siękami stawów lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRACAJĄCE ZAPALENIE CHRZĄSTEK

  Jest to rzadko występująca ciężka choroba układowa, mogąca zagrażać życiu wskutek zmian martwiczych chrząstek krtani

  i tchawicy. Zmiany dotyczą najczęściej chrząstek małżowin usznych, nosa, krtani, tchawicy, połączeń chrzęstno-kostnych (podobnie jak w zespole Tietzego), chrząstek stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘSNIOWE ZAPALENIE WIELOMIĘŚNIOWE

  Jest to układowe, autoimmunologiczne zapalenie skóry i mięśni lub samych mięśni występujące o połowę rzadziej niż toczeń układowy, spotykany w każdym wieku, ale dwukrotnie częściej u kobiet. Obok wymienionych postaci wyróżniamy także taką, która towarzyszy chorobie nowotworowej albo zespołowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDZINA UKŁADOWA

  W chorobie tej, o nie znanej wciąż etiologii, chodzi o układowy postępujący proces cechujący się na początku zmianami naczyniowymi z zapalnym obrzękiem tkanek pod-ścieliskowych z rozrostem kolagenu, a następnie ich zanikiem i zwłóknieniem. Zmiany występują w skórze, maziówkach, przełyku, jelicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (T.R.U.)

  Ta ogólnoustrojowa choroba rozpoczyna się przeważnie w wieku 20—40 lat, 6—8 razy częściej u kobiet, zwłaszcza młodych, Bis jeszcze znacznie częściej u Murzynek.

  Za etiopatogenezą immunologiczną przemawiają hipergammaglobulinemia, obecność we krwi przeciwciał przeciwjądrowych, przeciw poszczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ

  Opisana pod powyższą nazwą przez Shar-pa w 1972 r. jednostka chorobowa grupuje niektóre objawy 3 innych chorób: twardziny układowej, i zapalenia skórno-mięśniowego i tocznia układowego. Cechą wyróżniającą jest, obok niewystępowania poważnych objawów nerkowych, obecność w surowicy chorych w wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZKOWEZAPALENIE TĘTNIC (G.Z.T.). ZAPALENIE WIELOTĘTNICZE

  Jest to jedna z uogólnionych, a tym samym najcięższych postaci autoimmunolo-gicznego zapalenia tętnic. Występować może u obu płci i w każdym wieku, jednakże zdarza się 3 razy częściej u mężczyzn i najczęściej rozpoczyna się pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Wydaje się, że choroba stała się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziarniniak Wegenera

  W chorobie tej objawy rozpoczynają się szczególnie często od ropno-krwawej wydzieliny z nosa w wyniku ulegającej martwicy ziarniny jamy nosowo-gardłowej. Zmiany ze skłonnością do martwicy mają też szczególną predylekcję do płuc i nerek. Częstym objawem jest wysoka eozynofilia.

  Zespół luku aorty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polymyalgia rheumatica

  Choroba ta występująca, podobnie jak wyżej wymieniona, u ludzi starych i bardzo starych ma z nią duże powiązanie patogenetyczne, a czasem występuje równolegle. Mimo braku objawów klinicznych biopsja gałązki tętnicy skroniowej pozwala wykryć w niej w znacznym odsetku przypadków nacieki komórek zapalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie zapaleń wielotętniczych

  Należy przeprowadzić analizę, czy któryś z wcześniej podawanych choremu leków nie miął działania wyzwalającego chorobę i odstawić go.

  Leczenie guzkowego zapalenia tętnic wymaga długotrwałego podawania kortykoste-roidów (Encorton) i leków immunosupresyj-nych, takich jak cyklofosfamid (100 mg/dz.)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt

Do góry