Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANY KOSTNO-STAWOWE W PRZEBIEGU GRZYBIC

  Wśród rzadko spotykanych w naszym kraju przypadków grzybic pod postacią mniej lub bardziej rozległych zmian płucnych lub zmian w przewodzie pokarmowym zdarzają się w przewlekłym okresie choroby stany przypominające nietypowe postacie reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenie szpiku lub gruźlicę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dnawe zapalenie stawów

  Jest to chorobą cechująca się zwykle w początkowym okresie występowania napadów ostrego, kilka dni trwającego zapalenia stawu, a w okresie późniejszym — przewlekłym zapaleniu wielu stawów z odkładaniem się w nich i w innych tkankach złogów moczanowych. Obecnie uważamy, że do powstania dny potrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE STAWÓW WYWOŁANE WIRUSAMI

  Ostrym chorobom wirusowym takim jak grypa, ospa i wielu innym często towarzyszą bóle kończyn, niekiedy odnoszone do stawów, mięśni lub tkanek okołostawowych.

  Z niewątpliwymi zapalnymi odczynami stawowymi spotykamy się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby (w.z.w) — w okresie poprzedzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dna rzekoma (wapniowa)

  Pierwotne lub towarzyszące innym chorobom, na przykład nadczynności przytarczyc, zaburzenia metabolizmu powodujące nadmierne stężenie pirofosforanów w płynach stawowych prowadzi do wykrystalizowania się fosforanu wapniowego.

  Przebieg choroby jest podobny jak dny. We wcześniejszym okresie napady są łu-j...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO-WYTWÓRCZE KRĘGOSŁUPA

  Zmiany mogą dotyczyć bądź krążków mię-dzykręgowych i przylegających do nich krawędzi trzonów (dyskopatia, spondyloza), bądź drobnych stawów międzykręgowych. Dyskopatie mogą dawać bądź objawy miejscowe, bądź — w razie ucisku sąsiadujących z krążkami międzykręgowymi korzeni nerwowych —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /11 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPNE POSOCZNICZE ZAPALENIE STAWÓW

  Zakażenie krwiopochodne stawu zdarza się w zapaleniu płuc, gorączce połogowej, zapaleniu kości(osteomyelitis), zakażeniu meningoko-kowym, bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, anginie, płonicy, ropniu okołomigdałkowym, zapaleniu ucha, wyrostka sutkowatego, czy-raczności, zapaleniu miedniczek nerkowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKAPTONURIA

  Jest to dziedziczne zaburzenie enzymatyczne, polegające na tym, że przemiana tyrozyny i fenyloalaniny zatrzymuje się na poziomie kwasu homogentyzynowego, który gromadzi się w ustroju, odkłada się w tkankach, zwłaszcza w chrząstkach i wydala się W moczu, gdzie pod wpływem tlenu atmosferycznego (lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWU BIODROWEGO KOKSARTROZA

  Prawie w połowie przypadków stwierdza się jako podłoże nieprawidłową budowę jtg zbyt płytką i zbyt pionowo ustawioną panewkę, co stwarza tendencję do napierania głowy kości udowej na górno-zewnętrzną krawędź panewki i do luksacji lub subluk-sacji; szyjka kości udowej skręca się wówczas ku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE STAWÓW

  W dobie antybiotyków i sulfonamidów rzeżączkowe zapalenie stawów zdarza się znacznie rzadziej niż dawniej, w 0,1—0,3% zakażenia rzeżączkowego. Jednakże nie rozpoznane i nie leczone, pozostaje nadal groź-’ nym/^chorzeniem prowadzącym szybko do zniszczenia i usztywnienia stawu.

  Objawy. W 80% przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONARTROZA

  Choroba dotyczy częściej kobiet po okresie przekwitania, otyłych. U młodych osób rozwija się po urazie, zapalnym uszkodzeniu stawu lub przy wrodzonej nieprawidłowości jego budowy. Chodzi tu najczęściej o szpotawość lub koślawość kolan, o czym najlepiej przekonać się oglądając chorego z obnażonymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 346

  praca w formacie txt

Do góry