Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZESPÓŁ BOLESNEGO BARKU

  Choroba cechuje się ostrym bólem w okolicy stawu barkowego, często uniemożliwiającym ruchy; w późniejszym okresie dojść może do znacznego ograniczenia zakresu ruchów barku, jego tzw. zamrożenia. Tłem choroby są zazwyczaj zmiany zwyrodnieniowe w ścięgnach mięśni wchodzących w skład obręczy barkowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA DE QUERVAiNA

  Jest to bolesny stan zapalny i zwężenie wspólnej pochewki ścięgna długiego odwo-dziciela i krótkiego prostownika kciuka w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Pociągając za zgięty kciuk w stronę łokciową wywołuje się ostry ból. Przy ruchach może być wyczuwalny chrzęst.

  Etiologia —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOKIEĆ TENISISTY

  Jest to choroba powodująca dużą bolesność palpacyjną i, bolesność przy ruchach nadkłykcia bocznego lub przyśrodkowego kości ramiennej. Choroba jest pochodzenia urazowego lub mikrourazowego i polega na zapaleniu ścięgna w miejscu przyczepu mięśni prostowników (nadkłykieć boczny) lub zginaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ KANAŁ nADGARSTKA

  Zgrubienie ścięgien mięśni zginaczy nadgarstka i palców lub obrzęk ich pochewek może uciskać nerw pośrodkowy. Powoduje to parestezje palców lub osłabienie czucia i niedowład palców w zakresie n. medianus (3Vt palca po stronie dłoniowej). Sprawa może towarzyszyć reumatoidalnemu zapaleniu stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ PELLEGRINI-STIEDA

  Są to zwapnienia w tkankach miękkich po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego. Przypuszcza się, że są to zwapnienia wię-zadeł, drobne odłamki kłykcia kości udowej, zwapnienie krwiaka nadokostnowego, zwapnienie kaletki maziowej, ścięgna m. vastus medialis.Większość dopatruje się wpływu urazu. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY STAWÓW W PRZEBIEGU CHORÓB I USZKODZEŃ UKŁADU NERWOWEGO

  Są to zazwyczaj bardzo znaczne zmiany destrukcyjno-wytwórcze stawów. Za przyczynę ich uważa się zaburzenia neurotro-ficżne i zniesienie czucia bólu w następstwie uszkodzenia włókien nerwowych. Na zdjęciu rtg widzimy znaczne zniekształcenie nasad wchodzących w skład stawu, nadwichnięcie lub zwichnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTROPATIA ZWIĄZANA Z HEMOFILIĄ

   Krwawienia następują zwykle w wyniku u-razu, czasem znikomego. W bezpośrednim następstwie krwawienia staw obrzmiewa, staje się niezwykle bolesny, skóra na nim jest gorąca. Pojawia się zwyżka ciepłoty ciała, leukocytoza. Stan taki utrzymuje się przez kilka dni lub tygodni, czasem miesięcy. Po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzki Heberdena

  Guzki Heberdena są to twarde zgrubienia, tworzące się na boczno-grzbietowej powierzchni u podstawy końcowych paliczków palców rąk, przeważnie symetryczne, powodujące pewne ograniczenie ruchów palców i czasem niewielki ból przy ruchach. Twory te, z uwagi na charakterystyczny obraz radiologiczny i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE STAWÓW WYWOŁANE PAŁECZKĄ BRUCELOZY

  W naszych warunkach jest to schorzenie występujące rzadko. W ostrym okresie choroby obok gorączki, bólów głowy, dreszczy, dużego osłabienia, braku łaknienia i zlewnych potów do charakterystycznych obja* wów należą bóle uogólnione, bóle pleców, bólfe kości i stawów. Do właściwego zapalenia stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTHROSIS MANUS EROSIVA

  Szczególną postacią zmian zwyrodnieniowych palców rąk u kobiet jest tzw. arthro-sis erosiva.Cechuje się ona występowaniem nadżerek kostnych w stawach międzypalicz-kowych bliższych i dalszych. Towarzyszyć temu mogą dyskretne objawy wskazujące na proces zapalny, także lekkie obrzęki i przy-? spieszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry