Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA GERTRUDY

  Jest to prawdopodobnie dziedziczne schorzenie, cechujące się zaburzeniami kostnie-S nia śródchrzęstnego, zmętnieniem rogówek, upośledzeniem rozwoju psychicznego, powiększeniem wątroby i śledziony, zmianami w sercu.

  U podstawy leży odkładanie się nieprawidłowego mukopolisacharydu w tkankach. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RECKLINGHAUSENA

  Jest to zespół zależny od gruczolaka przy-tarczyc, wytwarzającego w nadmiarze hormony. W wyniku tego dochodzi do rozlanej demineralizacji kości, a więc do osteoporozy, zaś w części przypadków — do tor-bielkowatego rozwarstwienia istoty korowej kości długich i płaskich i do złamań patologicznych. Chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TIETZEGO

  Jest to bolesne obrzmienie chrząstek _ górnych żeber, utrzymujące się tygodniami lub miesiącami, a nawet latami i przeważnie ustępujące bez śladu. Przyczyna jest nieznana; czasem podejrzewa się uraz klatki piersiowej lub uporczywy kaszel. Przy baj daniu stwierdza się zgrubienia i bolesność chrząstek;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki maziowej

  Zapalenie kaletki maziowej rozwija się po urazie lub, rzadziej, w wyniku zakażenia, a także może towarzyszyć reumatoidalnemu zapaleniu stawów, dnie i innym chorobom zapalnym stawów i tkanek okołostawowych. Bursitis towarzyszy zwykle entezopatii. Najczęściej zdarza się zapalenie kaletek podna-ramiennych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYCZNE MARTWICE NASAD

  Są to powstające z nieznanych przyczyn martwice odcinka kości, najczęściej leżącego pod chrząstką stawową. Prowadzą one do demarkacji obumarłego odcinka, zniekształcenia i nieprawidłowego ukształtowania nasad, wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Najczęściej występują u dzieci. Do najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół „bark-ręka”

  Są to stany chorobowe o niejasnej etiologii, związane, jak się zdaje’ z zaburzeniem trofiki w wyniku uszkodzenia lub podrażnienia układu nerwowego współczulnego. Cechuje je ból, mniej lub bardziej ograniczona do pewnych obszarów ostra, plamista osteoporoza (zanik kostny), obrzęk tkanek miękkich, zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

  Jest to niezbyt rzadko spotykane zaburzenie kostnienia kręgów, które może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych kręgów piersiowych w wieku starszym. Niektórzy zaliczają je do aseptycznych martwic nasad. Istotę choroby stanowi przenikanie elemen-t tów chrzęstnych krążka międzykręgowego do trzonów kręgów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANGLION

  Torbielowaty twór wypełniony gęstą masą śluzowatą, znajdujący się w sąsiedztwie pochewki ścięgnistej lub torebki stawowej. Spotyka się najczęściej na grzbiecie nadgarstka (i na stopie), częściej u kobiet, i to szczególnie u pianistek, praczek i maszynistek. Patogenetycznie jest to przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWE Z ODCZYNAMI ZAPALNYMI W POZASTAWOWYCH CZĘŚCIACH UKŁADU RUCHU, TZW. REUMATYZM POZASTAWOWY

  Określenie i przyczyny. Bóle samoistne, ale przede wszystkim bóle palpacyjne i bóle przy ruchu, zwłaszcza w warunkach obcią-s żenią, umiejscawiające się w sąsiedztwie stawów lub w mięśniach na przestrzeni bie-j żącego stulecia nazywano reumatyzmem mięśniowym lub mięśniowo-ścięgnistym, mial-gią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIEL BAKERA

  Jest to nazwa obejmująca torbielowate, zawierające płyn twory w dole podkolano-wym, mogące osiągać rozmiary 5—10 cm i większe. W przeważającej części przypadków torbiel jest objawem towarzyszącym reumatoidalnemu zapaleniu stawów, rzadziej gonartrozie, Torbiel może powiększać się wzdłuż łydki i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 835

  praca w formacie txt

Do góry