Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PLAMISTE ZAGĘSZCZENIE KOŚCI

  Jest to rzadko występujące, dziedziczne Schorzenie kości, częstsze u płci męskiej, u-jawniające isię : już w dzieciństwie. Nie powoduje ono .żadnych dolegliwości ani objawów, bywa wykryte przypadkowo na rtg. Przeważnie stwierdza się w kościach dłu-| gich kończyn, a także kościach nadgarstka -l...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostniak kostnopochodny

  Kostniak kostnopochodny (osteoma osteogenes) występuje w wieku 10—30 lat. Umiejscowienie: najczęściej kości długie, piszczel, kość udowa. Wymiary guza są* małe 5— —20 mm.

  Objawy. Silny miejscowy ból, zwłaszcza nocą.

  Radiologicznie stwierdza się mały ubytek kostny otoczony strefą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNE ZGRUBIENIE SKÓRY I OKOSTNEJ

  Choroba ta, dotycząca wyłącznie mężczyzn, cechuje się znacznym przerostem obwodowych części rąk i nóg, pałeczkowatymi pal-eami, zgrubieniem i pofałdowaniem skóry twarzy; i owłosionej części głowy (vertex gy-i rata). Radiologicznie stwierdza się podokost-nowe nowotworzenie kości, szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostniako-chrzęstniak

  Kostniako-chrzęstniak (osteochondroma) jest najczęstszym z nowotworów łagodnych kości. Występuje przeważnie w wieku 10— —25 lat, ale i później, częściej u mężczyzn. Najczęstsze umiejscowienie: dolna nasada u-da i górna piszczeli.

  Radiologicznie stwierdza się narośl kostną o szerokiej podstawie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ALBERSA-SCHONBERGA

  Jest to rzadko występujące schorzenie dziedziczne, cechujące się mniej lub bardziej rozległym zagęszczeniem struktury kostnej, co manifestuje się w obrazie radiologicznym znacznym nasyceniem cienia kości. Przyczyny schorzenia dopatrujemy się w zakłóceniu równowagi między stałym procesem nowotworzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniakowatość stawu

  Chrzęstniakowatość stawu (osteochond.ro-matosis) — to proces zapalny lub pourazowy, stojący na pograniczu nowotworu. W jamie stawowej stwierdzić można kilkadziesiąt wolnych ciał o strukturze kostno-chrzęstnej, pochodzących z metaplazji przerosłych kosm-ków maziówki. Sprawa ogranicza się zwykle do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA BESNIERA-BOECKA

  Zmiany kostno-stawowe występują w 5% przypadków sarkoidozy; mogą one pojawiać się we wczesnym okresie choroby lub późno. Dotyczą na ogół paliczków rąk i stóp, w których tworzą się w nasadach, a zwłaszcza w trzonach, owalne torbiele. Można je stwierdzić na zdjęciu rtg. Rozpoznanie potwierdza biopsja i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHONDROPLAZJA

  Jest to dziedziczne zaburzenie rozwojowe, prowadzące do karłowatości w wyniku przedwczesnego nieprawidłowego skostnienia chrząstek , nasadowych. Dotknięta achondro-plazją osoba odznacza się niskim wzrostęmj dużą głową z wypukłymi guzami czołowymi, skróconym tułowiem, kifozą grzbietową i bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ EHLERSA-DANLOSA

  Jest to dziedziczne schorzenie cechujące się niezwykłą rozciągliwością skóry wiot-kością stawów. Wskutek wiotkości dochodzi czasem do uszkodzenia i wysięków w stawach kolanowych, a chód może przypominać objawy wiądu kiłowego rdzenia. Dochodzić teś ;może do przemieszczeń i nawykowych zwichnięć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADMIERNA ŁAMLIWOŚĆ KOŚCI

  Rzadko występujące dziedziczne schorzenie kości, w którym z powodu upośledzonej funkcji osteoblastów warstwa korowa jest niezwykle cienka,; co usposabia do złamań. Jest to niejako uwarunkowana genetycznie osteoporoza.

  Odróżnia się dwie odmiany: późną (osteogenesis imperfecta tarda...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt

Do góry