Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chrzęstniako-mięsak

  Chrzęstniako-mięsak (chondrosarcoma) zdarza się znacznie rzadziej; czasami jest to ze-złośliwienie chrzęstniaka (z wyjątkiem palców). U młodocianych jest on bardzo złośliwy. Natomiast u osób dojrzałych rokuje lepiej niż mięsak kostnopochodny. We wtórnych chrzęstniako-mięsakach zabieg może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalografia

  Jest to metoda rejestrowania prądów czynnościowych mózgu. Potencjały odbierane poprzez pokrywy kostne w miejscu przyłożenia powierzchniowych elektrod, mają amplitudę przeciętnie 50nV, nigdy więcej niż 200 nV. Częstotliwość wyładowań u dorosłego człowieka wynosi 8—12 Hz (tzw. rytm alfa), u ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsak Ewinga

  Mięsak Ewinga (sarcoma Eioingi) wychodzi z jamy szpikowej i umiejscawia się w trzonach kości długich: uda, piszczeli, rzadziej kości ramiennej i strzałkowej. Rozprzestrzenia się szybko wzdłuż jamy szpikowej i na boki. Odczyn okostnej przypomina układem łuski cebuli lub zęby grzebienia. Przerzuty bywają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczne badanie pobudliwości nerwowo-mięśniowej i elektromiografia

  Mają one zastosowanie głównie w chorobach neuronu obwodowego lub bezpośrednio samego efektora mięśniowego. Najprostsze badanie polega na użyciu prądu stałego gal-? wanicznego lub przerywanych bodźców o długości 0,3—1 ms (prąd faradyczny). Rozróżnia się bezpośrednie drażnienie mięśnia w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókniako-mięsak

  Włókniako-mięsak (fibro-sarcoma), spotykany rzadko, występuje w wieku 25—^0 lat. Dotyczy okolicy nasad kości długich, kości czaszki, kręgów. Czasem miewa otoczkę, co jest prognostycznie korzystniejsze.

  Leczenie operacyjne radykalne.

   

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie biopsji w diagnostyce neurologicznej

  Najczęściej wykonuje się biopsję mięśniową, która pozwala w wątpliwych przypadkach odróżnić zanik mięśnia zależny od uszkodzenia neuronu obwodowego od zaniku tzw. pierwotnego. Badanie biopsyjne pozwala też na rozpoznanie procesu zapalnego mięśnia lub tkanki łącznej. W niektórych stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi (plasmocytoma, myeloma multiplex). Jest to jedna z częstszych postaci pierwotnych nowotworów kości, występujących po 45—50 roku życia. Cechą komórek guza jest wytwarzanie monoklonalnego białka, które można wykazać w surowicy, a czasem i w moczu. Guzy, występujące pojedynczo lub mnogo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Udarem nazywamy mniej lub bardziej nagłe upośledzenie na pewnym obszarze krążenia mózgowego, przy czym może ono nastąpić wskutek zmian organicznych lub czynnościowych.

  Do organicznych zmian należy np. zakrzep naczynia mózgowego, zator naczynia mózgowego, przerwanie ściany naczynia. Przejściowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kończyn górnych

  Badanie kończyn górnych polega na ustaleniu, czy badany jest praworęczny, na o-kreśleniu stanu trofiki, ewentualnych deformacji, stwierdzeniu ewentualnego zaniku mięśni, drżeń wiązkowych, ustawienia i ruchów mimowolnych, ruchomości czynnej i biernej, na określeniu siły poszczególnych grup mięśniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie płynu mózgowo-- rdzeniowego

  Jest to badanie podstawowe. W warunkach szpitalnych wykonujemy je w każdej chorobie neurologicznej poza tymi, w których istnieją wyraźne przeciwwskazania do nakłucia (np. podejrzenie guza tylnej jamy czaszkowej, gruźlica lędźwiowego odcinka kręgosłupa).

  Nakłucie wykonuje się w ułożeniu chorego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt

Do góry