Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zakrzep mózgowy

  Krążenie mózgowe poprawia niskocząstecz-kowy dekstran podawany dożylnie w postaci 10% roztworu (500—1000 ml) — zmniejsza on lepkość krwi, poprawia krążenie włoś-niczkowe.

  Środki te należy stosować wraz z kontrolą ciśnienia; w razie spadku ciśnienia — odstawić je. Najsilniej rozszerzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /6 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie rzekomoopuszkowe

  Termin ten oznacza zespół kliniczny, w którym występują niedowłady mięśni unerwianych przez nerwy wychodzące z opuszki rdzenia kręgowego, ale uszkodzenie dotyczy nie jąder opuszki, lecz połączeń korowo-ją-drowych. Bardzo rzadko jest to zespół izolowany, towarzyszą mu inne objawy miażdżycy naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowe zaburzenia krqżenia mózgowego

  „Przelotne udary”, które dawniej przypisywano skurczom naczyń mózgowych, wg nowszych danych klinicznych i doświadczalnych w dużym odsetku zależą raczej od chwilowego niedokrwienia tkanki mózgowej na obszarze zaopatrywanym przez zmienione (najczęściej miażdżycowe) naczynie. Częstą przyczyną tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół apalliczny

  Długotrwała anoksja dużego obszaru mózgu może być spowodowana np. zatrzymaniem czynności serca, urazem, zaburzeniami oddechowymi, zatruciem CO. Mamy z nią do czynienia coraz częściej w związku z powikłaniami anestezji, z prowadzeniem długotrwałym kontrolowanego oddechu. Dochodzi do stanu odmóżdżenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żylne zakrzepy mózgowe

  Mogą one być zakażone lub jałowe i są przeważnie powikłaniem innego pierwotnego schorzenia. Może to być układowe zajęcie żył (thrombophlebitis migrans), nadmierna krzepliwość krwi (ciąża, połóg) zapalenie oduszne, następstwa urazu. Najczęstszym miejscem zakrzepu są sinus sagitalis superior i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia nadciśnieniowa

  Termin ten jest często, ale niesłusznie, u-żywany dla oznaczania ogólnych zmian naczyniowych w mózgu w przebiegu nadciśnienia. W ściślejszym sensie termin ten oznacza ostre lub podostre zaburzenia ze strony o-środkowego układu nerwowego, powstające u pacjentów z bardzo dużym nadciśnieniem i uszkodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny udaru

  Objawy ogólne udaru do pewnego stopnia niezależnie od jego umiejscowienia są różne dla udarów tzw. niedokrwiennych (zawał tkanki mózgowTej powstały w przebiegu zamknięcia światła naczynia) oraz dla udarów krwotocznych.

  Udary niedokrwienne poprzedzane są często zwiastunami w postaci bólu i zawrotu głowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylew podpajęczynówkowy

  Przyczyny: anomalie rozwojowe naczyń, skaza krwotoczna, choroby zakaźne lub zatrucia. Niektórzy autorzy wylewy podpaję-czynówkowe z wymienionych wyżej przyczyn nazywają wtórnymi, rezerwując termin „wylew pierwotny”’ dla krwawień powstałych z pęknięcia tętniaka. Wylewy pod-pajęczynówkowe zdarzają się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep naczynia mózgowego

  Termin ten jest używany często jako synonim rozmiękania (encephalomalacia). Nie jest to słuszne, gdyż do rozmiękania mózgowego dochodzi czasem bez zamknięcia naczynia zakrzepem.

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną jest miażdżyca. Należy także na dalsźym miejscu brać pod uwagę kiłę, zapalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zator naczynia mózgowego

  Mianem tym określamy zamknięcie światła naczynia mózgowego przez cząstki krwi, nowotworu, bakterii, tłuszczu, gazu lub innych substancji naniesionych z prądem krwi. Rezultatem tego jest, podobnie jak w zakrzepie naczynia, martwica tkanki zaopatrywanej przez dane naczynie. Zatory naczyń mózgowych mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 108

  praca w formacie txt

Do góry