Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stłuczenie mózgu

  Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) charakteryzuje się występowaniem licznych, drobnych wybroczyn krwawych w istocie szarej i białej mózgu. W stłuczeniu mózgu występuje tylko uszkodzenie drobnych na-j czyń krwionośnych w odróżnieniu od rozerwania mózgu (laceratio cerebri), w którym dochodzi również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE

  Etiologia i patogeneza. Zespół może się rozwijać wskutek uszkodzenia układu nerwowego przez czynniki szkodliwe lub też należeć do tzw. idiopatycznych czyli samoistnych, (drżączka poraźna). Poza tym może występować parkinsonizm pozapalny i tzw. objawowy (guzy, miażdżyca, kiła, uraz, zatrucie CO...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /12 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz mózgu

  Określenie. Guzem mózgu nazywamy każdą tkankę chorobową rozrastającą się w jamie czaszki i powodującą wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego.

  Etiologia guzów nowotworowych nie jest jeszcze zupełnie poznana. Wszystkie teorie dotyczące powstawania nowotworów w ogóle mogą być także odniesione do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie udarów tętniczych

  Jednym z największych osiągnięć kliniki udarów jest wprowadzenie do neurologii intensywnej opieki medycznej, która znacznie zmniejszyła śmiertelność w ostrym okresie. W okresie tym wysiłek lekarza jest skierowany przede wszystkim na zwalczanie obrzęku i wszystkich jego objawów i następstw.

  Dobrymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz mózgu

  Urazowe uszkodzenia mózgu są najczęściej następstwem bezpośredniego urazu czaszki, chociaż czasem mogą wystąpić również i w czasie urazU: Innych okolic ciała wskutek u-razu pośredniego (np. skok na wyprostowane nogi). Uszkodzenie mózgu mo| być następstwem urazu, któremu towarzyszy uszkodzenie części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok mózgowy

  1.    Ogólne postępowanie przeciwobrzękowe i pielęgnowanie zostały omówione powyżej; w wylewach są one szczególnie ważne ze względu na ciężki stan pacjentów.

  2.    Najważniejszą sprawą jest tu zatrzymanie krwawienia. Stosowane uprzednio w klinikach wstrzyknięcia koagulenu* nie mają — wg nowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokowanie i rozpoznanie udaru mózgu

  Rokowanie co do prSywrócenia czynności zależy od umiejscowienia i wielkości ogniska, wieku i stanu ogólnego chorego, stanu naczyń mózgowych, chorób towarzyszących. Na ogół poprawa następuje powoli, ale przy intensywnej rehabilitacji (patrz niżej: leczenie) można ją uzyskać prawie w każdym przypadku. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząśnienie mózgu

  Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. W łagodniejszyeh przypadkach zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznaczni W pniu mózgowym; •‘W cięższych zmiany dotyczą zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylew podpajęczynówkowy

  Postępowanie zależne jest od tła udaru. W razie istnienia tętniaka lub naczyniaka najistotniejszą sprawą jest wybór metody postępowania — leczenia konserwatywnego lub zabiegowego.

  Leczenie zabiegowe wymaga oczywiście u-stalenia jak najdokładniejszego rozpoznania; w tym celu wykonuje śię angiografię. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły łuku tętnicy głównej

  W obrębie łuku tętnicy głównej zmiany miażdżycowe mają tendencje do umiejscawiania się w miejscach odejścia dużych tętnic. Zwężenie lub zamknięcie światła tętnic w miejscu ich odejścia od łuku aorty może być przyczyną pojawienia się objawów mózgowych z zakresu unaczynienia tętnic szyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry