Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stan padaczkowy

  Stan padaczkowy (s.p.) może dotyczyć zarówno napadów uogólnionych, jak 'i*; częś-g ciowycti. Najgroźniejszy dla życia jest ^s’.p. uogólniony drgawkowy, w którym napady grand mai powtarzają się często, a w przer-1 wach między nimi pacjent nie odzyskuje pełnej świadomości. Stan ten występuje częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃIOWY ZANIK MIĘŚNI -DZIECIĘCY I MŁODZIEŃCZY

  Jest to rodzinno-dziedziczne schorzenie, a-takujące komórki ruchowe rogów przednich i jąder ruchowych opuszki.

  Dziedziczy się jako cecha recesywna auto-somalna.

  Objawy kliniczne. Początek postaci dziecięcej przeważnie w 1—12 miesiącu życia. Najcharakterystyczniejsze jest postępujące u-ogólnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból (rwa) nerwu V — trójdzielnego

  Jest to zespół związany z czynnościowym zaburzeniem w zakresie części czuciowej n. V. Charakteryzuje się on napadami silnego, szarpiącego bólu w zakresie jednej lub więcej gałązek tego nerwu.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie wielu czynnikom, jak urazowi, stanom zapalnym zębów, szczęki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa ramienna

  Różnicowanie. Należy przede wszystkim wyłączyć procesy wywołujące nerwoból objawowy — nowotwory, zwłaszcza przerzutowe, gruźlicę części szyjnej kręgosłupa, rak szczytu płuc (zespół Pancóasta), ziarnicę złośliwą (ucisk przez powiększone węzły). Ból talamiczny ręki daje się z łatwością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa kulszowa

  Jest to zespół charakteryzujący się bólem wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego. Ból ten może być związany z uszkodzeniem włókien nerwowych wchodzących w skład nerwu kulszowego na każdym poziomie, włączając w to i wewnątrzkręgosłupowy odcinek korzenia.

  Etiologia zespołu jśst bardzo różna. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

  Anatomia patologiczna. Zmiany dotyczą mięśni szkieletowych i polegają na fragmentacji i zeszkli-wieniu włókien mięśniowych, rozplemie jąder sarfc kolemmy i przeroście tkanki łączne]. Występowanie przeważnie dziedziczne, ale niektóre postacie występują w ok. 50% sporadycznie.

  W zasadzie rozróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ GUILLAIN-BARRE-STROHLA

  Jest to zespół charakteryzujący się występującym ostro zajęciem nerwów obwodowych (przeważnie łącznie z czaszkowymi). Ze względu na dość dużą odrębność i częstość omawiamy zespół ten szczegółowo.

  Etiologia nie znana, prawdopodobnie dużą rolę odgrywa czynnik alergiczny. Chodzi, być może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWYRODNIENIE SZNUROWE RDZENIA

  Jest to zespół spowodowany procesem de-mielinizacji powrózków tylnych i bocznych rdzenia, częściowo nerwów obwodowych, o-raz drobnymi okołonaczyniowymi ogniskami demielinizacji w korze mózgowej. Odczyn glejowy jest wtórny.

  Etiologia. Zespół ten występuje przede wszystkim w niedokrwistości nadbarwliwej typu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica Huntingtona

  Jest rodzinnym zwyrodnieniowym schorzeniem atakującym zwoje podstawy (szczególnie jądro ogoniaste i soczewkowate) i korę mózgową. Obydwie pici są jednakowo dotknięte. Choroba dziedziczy się w sposób dominujący autosomalny. Pierwotny defekt polega według niektórych autorów na hipo-neurogenezie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE

  Jest to schorzenie charakteryzujące się jednoczesnym zajęcięrriłobwodowego twośrod-kowego neuronu ruchowego.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie czynnikom wrodzonym, urazom, zwła* szcza elektrycznym, infekcjom i intoksykacji, zaburzeniom odżywczym; ostatnio wysuwa się, nie udokumentowaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt

Do góry