Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół odstawienia

  Zespół odstawienia cechuje wystąpienie zaburzeń w czasie zaprzestania przyjmowania czy znacznego obniżenia dawki środka, który uprzednio był używany dość regularnie. Tu również obraz kliniczny zależy od środka^ od któregolpzłowiek jest uzależniony (patrz: uzależnienia, alkoholizm).

  Przechodząc do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ OTĘPIENNY

  Jest on wynikiem przewlekle utrzymujących się rozsianych zmian w tkance mózgowej. Występuje charakterystyczny spadek intelektu, co przeszkadza w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a przejawia się:

  1.    Zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego (wnioskowanie, planowanie, wyobraźnia, formułowanie sądów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI

  Infekcje, które mogą wywołać zaburzenia psychiczne, dzieli się wg różnych kryteriów. Ostre i przewlekłe B9 działające bezpośrednio na mózg lub przez produkty toksyczne, czy procesy alergiczne. Mogą to być zarówno infekcje bakteryjne (np. durowa czy gruźlicza), jak i wirusowe zapalenie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół amnestyczny

  Zespół amnestyczny cechuje się zaburze-S niami pamięci, przede wszystkim świeżej, skutkiem czego jest niezdolność do nabywania informacji, zaburzenia orientacji, czasem „życie przekrojem chwili”, jak też i wy-Ą darzeń dawnych. Luki pamięciowe wypeM niane bywają konfabulacjami (relacjami o faktach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Halucynoza organiczna

  Halucynozę organiczną cechują trwałe lub nawracające omamy, przy niezaburzonej świadomości i bez głębszego obniżenia inteligencji. Omamy mogą być proste (huki, trzaski) lub złożone (rozkazy, głosy komentujące zachowanie), a człowiek może być świadomy ich realności lub nie. Czasem na pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie stanu padaczkowego

  Konieczna jest hospitalizacja w trybie pilnym. Leczenie musi być podjęte jak najszybciej. Lekami z wyboru są klonazepam i diazepam. Klonazepam podaje się dożylnie w dawce 0,5 — 1 mg u dzieci i 1—2 mg u dorosłych. Lek wstrzykuje się powoli w ciągu 2—3 min, regulując dawkowanie w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICZNY ZESPÓŁ AFEKTYWNY

  Zespół ten rozpoznaje się, gdy na czoło wysuwa się nastrój maniakalny lub depresyjny. Świadomość nie jest zaburzona. W przypadku nastroju depresyjnego nierzadko dodatkowo obserwuje się lęki, fobie. Dla wystąpienia tego zespołu mają znaczenie czynniki konstytucjonalne, poza tym niektóre intoksykacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRGAWKI GORĄCZKOWE

  Występują one zwykle u dzieci między 6 mies. a 4 r.ż., w przebiegu różnych chorób gorączkowych nie dotyczących pierwotnie mózgu i opon. Najczęściej pojawiają się w przebiegu zapalenia płuc, ostrego nieżytu oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zwykle gdy temperatura wzrasta do 312—313 K (39—40°C)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ UROJENIOWY

  Zaburzenia organiczne mogą mieć niekiedy charakter zespołu urojeniowego. W obrazie klinicznym — najczęściej urojenia prześladowcze, ksobne, z dołączającymi się zaburzeniami procesów poznawczych, pobudzeniem lub obniżeniem aktywności psychomotorycznej, dysforią. Zespół taki wywołać mogą amfetaminy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie różnicowe w padaczce

  W omdleniu utrata świadomości następuje i powraca jednak w sposób bardziej stopniowy niż w padaczce. Poprzedza je osłabienie, a towarzyszy zwykle nadmierna potliwość i bladość twarzy, zwiotczenie mięśni. Omdlenie wskutek ucisku zatoki tętnicy szyjnej można ponownie wywołać przez masaż tej okolicy. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt

Do góry