Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Otępienie alkoholowe

  Przewlekłe nadużywanie alkoholu może doprowadzić niekiedy do otępienia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół otępienny. Zawsze należy w tych przypadkach wykonać badania w celu wykrycia ewentualnej innej etiologii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paranoja alkoholowa

  U osób nadużywających alkoholu (częściej u mężczyzn) występuje niekiedy zespół usystematyzowanych urojeń niewiary małżeńskiej, zdrady. Z u-rojeniami tymi wiąże się zachowanie niezwykle przykre dla partnera. Nieustanne sprawdzanie, kontrolowanie go, rozliczanie z każdej chwili czasu. Dowodami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm

  Alkoholizm (nałóg alkoholowy, alkoholizm przewlekły). Jak już wspomniano* alkoholizm nałogowy różni się od nawet częstego towarzyskiego używania alkoholu pojawieniem się patologicznego wzorca picia, pogorszeniem funkcjonowania społecznego lub zawodowego i występowaniem zmienionej tolerancji na alkohol...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholowy zespół abstynencyjny

  Pojawia się po zaprzestaniu picia alkoholu lub po poważnym obniżeniu Sawki alkoholu przyjmowanego przez dłuższy czas. Już po kilku godzinach widać takie objawy, jak: drżenie rąk, języka, powiek. Mogą występować: wymioty lub nudności, częstoskurcz, wzrost ciśnienia tętniczego, potliwość, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

  W czasie starzenia się i starości występować mogą różnorodne zaburzenia psychiczne, zarówno przetrwałe z poprzednich okresów, jak i specyficzne dla tego okresu ży-cia.

  Istnieją próby ich klasyfikacji wg różnych kryteriów: wieku (inwolucyjne i starcze), stopnia dekompensacji (nerwicowe i psychotycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE PO URAZACH MÓZGU

  Bezpośrednim następstwem urazu mózgu, przebiegającego ze wstrząsem, jest utrata przytomności z amnezją obejmującą czas jej trwania, a także niekiedy i okres poprzedzający (amnesia retrograda). Czas trwania utraty przytomności jest jednym ze wskaźników ciężkości uszkodzenia mózgu. We wczesnym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INTOKSYKACJĄ ALKOHOLOWĄ (ALKOHOLIZM I PSYCHOZY ALKOHOLOWE)

  Używanie alkoholu może mieć różny charakter. Ma ono miejsce jako zwyczaj przyjęty społecznie, w różnych postaciach w poszczególnych kulturach. Jest to picie towarzyskie lub, jako środek spożywczy, alkohol używany jest regularnie do posiłków.

  O nadużywaniu alkoholu (piciu nadmiernym) mówi się wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE

  Z grupą tych zaburzeń spotykają się nie tylko psychiatrzy, ale lekarze różnych specjalności. Istotą ich są odchylenia od normy w zakresie funkcjonowania psychicznego i zachowania, związane z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem czynności lub/ i tkanki mózgu.

  Etiologia i patogeneza. Może być różna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ INTOKSYKAGYJNY

  Powstaje on po wprowadzeniu do organizmu substancji, która działa na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy zależne są przede wszystkim od rodzaju środka, ale wspólną cechą jest występowanie zachowania niedo-stosowawczego, np. zaburzenia kontroli emocji, podniecenie i in. (patrz: uzależnienia, alkoholizm)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI

  Ogólne cechy zaburzeń świadomości to obniżenie zdolności spostrzegania i myślenia* koncentracji i prżerzutności uwagi, pamięci (zapamiętywania i odtwarzania), orientaćji ogólnej i dotyczącej własnej osoby, utrudniony kontakt z otoczeniem, obniżenie reakcji na bodźce zewnętrzne. Po ustąpieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 411

  praca w formacie txt

Do góry