Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerwica lękowa

  Nerwica lękowa cechuje się: a) ostrymi napadami lęku, b) przewlekle utrzymującym się stanem trwożnego niepokoju.

  Ostry napad lęku występuje nagle, bez widocznej przyczyny, czasem w skojarzeniu z pewnymi sytuacjami. Ma charakter paniki, z wrażeniem zbliżającej się śmierci, obłędu, katastrofy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA OSOBOWOSCI

  Osobowość można określić jako zespół cech, dyspozycji* nawyków, które charakteryzują człowieka, jego wzorce reagowania, oceny siebie i otoczenia, myśleniami które ujawniają się w kontaktach społecznych. Kształtowanie się osobowości zarówno nor-g malnej, jak i patologicznej zależy od czyn-f ników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /11 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE AFEKTYWNE

  W tej grupie zawiera się wiele różnorodnych odchyleń od normy, których istotną cechą jest występowanie zaburzeń nastroju, pod postacią mniej lub bardziej pełnego zespołu depresyjnego i maniakalnego. Najbardziej wyrażoną ich postacią jest tzw. psychoza maniakalno-depresyjna (według dawniej przyjętego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOZA MANIAKALNO--DEPRESYJNA

  Charakteryzuje się występowaniem zespołu maniakalnego i depresyjnego, lub tylko jednego z nich (częściej depresyjnego), w zależności od tego wyróżnia się postać dwubiegunową choroby lub jednobiegunową.

  Etiologia i patogeneza. Wyjaśniana jest różnorodnie, w zależności od reprezentowanego modelu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ MANIAKALNY

  Cechuje się podwyższonym dobrym nastrojem (lub gniewnym), wzmożoną aktywnością ruchową, z tendencją do działania, przyspieszeniem myślenia i mowy, odwra-calnością uwagi, wysoką samooceną, zmniejszoną potrzebą snu. Pacjent jest tu przepełniony radością, entuzjazmem, poczuciem genialności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DEPRESYJNY

  Charakterystyczne w tym zespole są: obniżenie nastroju (nierzadko z lękiem), utrata zainteresowań i umiejętności przeżywania radości, niska ocena siebie, często z poczuciem winy, zaburzenia snu, apetytu, spadek energii, aktywności, spowolnienie myślenia, myśli o śmierci lub działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majaczenie alkoholowe

  Występuje u osób nadużywających alkoholu, zazwyczaj po kilku lub kilkunastu latach picia. Początek na ogół 2—3 dni po zaprzestaniu picia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół majaczeniowy. Z objawów charakterystycznych dla majaczenia alkoholowego podkreślić należy: objawy somatyczne, takie jak drżenie rąk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOFRENIA

  Pod tym pojęciem rozumie się grupę różnorodnych zespołów psychotycznych, które cechują się swoistymi zaburzeniami myślenia, uczuciowości, spostrzegania, woli, poczucia tożsamości, zachowania, stosunku ze światem zewnętrznym. Objawy psychotyczne w schizofrenii powodują poważne zaburzenia w poznawaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Halucynoza alkoholowa

  Cechuje się przede wszystkim omamami słuchowymi, zarówno prostymi (gwizdy, brzęczenie), jak i złożonymi („głosy” o treści zagrażającej, komentującej zachowania, rozkazującej wykonywanie jakiejś czynności). Głosy te często dyskutują  o pacjencie w trzeciej osobie. Pacjent reaguje na przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza Korsakowa

  Psychoza Korsakowa (alkoholowy zespół amnestyczny). Najbardziej charaktetystyczne w obrazie klinicznym są zaburzenia pamięci (patrz: Zespół amnestyczny). Ponadto często towarzyszą im objawy neurologiczne, takie jak polineuropatia, czasem niezborność móżdżkowa. Najczęściej początek psychozy — to epizod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry