Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Usiłowanie samobójstwa

  Aktywność samobójcza, poczynając od myśli,Srozważań o samobójstwie, poprzez niejawne, maskowane sposoby- działań, które mogą doprowadzić do śmierc^ikońcżąc na samobójstwach dokona-L nych, jest zjawiskiem częstym w populaeji ogólnej. Może ona być powodem doraźnej interwencji, choć stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE METODAMI SOCJALNYMI

  Punktem wyjścia do stosowania różnych oddziaływań społecznych jest fakt, że choroba psychiczna zaburza funkcjonowanie człowieka, jako członka grupy, utrudnia lub uniemożliwia pełnienie niektórych ról spo-f; łecznych, podejmowanie odpowiedzialności, skuteczne komunikowanie się z innymi. Postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liszajec zakaźny

  Jest to zakażenie paciorkowcowe albo mieszane paciorkowcowo-gronkowcowe, wywołane zazwyczaj przez kontakt zewnętrzny — bezpośrednio z chorym lub za pośrednictwem przedmiotów. Zakażenie może pochodzić również z błon śluzowych nosa.

  Objawy kliniczne. Wykwitami początkowymi są wiotkie pęcherze, szybko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe cechuje się obniżonym w stosunku do przeciętnego funkcjonowaniem intelektualnym, z towarzyszącym obniżeniem zdolności przystosowawczych, powstałym w okresie rozwojowym.

  W ostatnich latach zaszły duże zmiany w podejściu do problematyki upośledzeń umysłowych. Zaznaczyły się one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w psychiatrii

  Leczenie w psychiatrii wychodzi z kilku prostych założeń:

  I.    Człowiek jest jednością biologiczno-psy-chiczno-społeczną. Jego zaburzenia mają swe przyczyny, przejawy, skutki w każdej z tych składowych.

  II.    Choruje psychicznie nie układ nerwowy, ale określona osoba, pozostająca w związkach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie biologiczne

  Jeśli zaburzenia psychiczne są przejawem choroby o znanej etiologii czy patogenezie (np. zakażenie, uraz, choroby układu naczyniowego), to leczenie ukierunkowane jest na chorobę podstawową, a dodatkowo stosowa-i, ne są środki psychotropowe w celu opanowania niektórych objawów, takich jak podniecenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  Psychoterapia jest zaprogramowaną metodą oddziaływania psychologicznego na chorobę, zaburzenie psychiczne, zaburzenie zachowania (które są w swej istocie emocjonalne), opartego na określonych koncepcjach, z określonymi celami i metodami służącymi do realizacji tych celów. Dla prowadzenia psychoterapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  Amnezja polega na nagłej niezdolności do przypominania sobie ważnych informacji o-sobistych, niezdolność ta jest na tyle rozległa, że nie można jej traktować jako zwykłe zapomnienie. Fuga psychogenna cechuje się nagłą, nieoczekiwaną ucieczką, z niemożnością przypomnienia sobie przeszłości, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE I PODOSTRE REAKCJE NA STRES

  Występują .w związku z zadziałaniem czynnika urazowego hąiury psychicznej, który przekracza swą siłą wydarzenia normalne. Czynnik ten może dotyczyć jednego człowieka (np. gwałt) lub grupy ludzi (np. katastro4 fa kolejowa; sytuacja pola bitwy).

  Ostre reakcje najczęściej mają charakter albo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA DEPRESYJNA

  Charakterystyczny jest tu przewlekły stan przygnębienia lub utraty zainteresowań. W stosunku do psychozy afektywnej depresja cechuje się tu mniejszym nasileniem, związkiem z przewlekłą sytuacją traumatyzującą, niepowodzeniami. Czasem rozwija się w przebiegu przewlekłej nerwicy lękowej. Sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry