Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Owrzodzenie połogowe

  Określenie. Owszodzenie powstaje w wyniku zakażenia nie zszytych lub rozejścia się zszytych ran pochwy i krocza. Owrzodzenie pokryte jest brudnym, żółtawoszarym nalotem. Powoli rana oczyszcza się i goi przez ziarninowanie. Przy głębszych owrzodzeniach może dość do bliznowatych zwężeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenie połogowe

  Określenie i podział. Przez zakażenie połogowe w ogólnym ujęciu należy rozumieć procesy chorobowe zakaźne mające swe źródło w ranach porodowych narządu rodnego. Chodzi tu głównie o jamę macicy, kanał szyjki i pochwę. Zakażenie może o-graniczać się do samych ran porodowych, może przechodzić na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie porodu

  Zasady ogólne. Poród powinien być prowadzony w warunkach aseptyki i antysep-tyki. Stosując zasadę dokładnego odkażania rąk, narzędzi, materiału opatrunkowego oraz zewnętrznych części- narządu rodnego zapobiegamy groźnym dla życia matki i płodu powikłaniom wynikającym z zakażenia.

  Obowiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedowład macicy po odejściu łożyska

  Przyczyny. Oprócz poprzednio podanych przyczyną niedowładu mogą być resztki łożyska w jamie macicy lub łożysko dodatkowe. Dlatego należy dokładnie oglądać popłód.

  Objawy. Krwotok z macicy po urodzeniu łożyska, macica duża, często sięgająca łuków żebrowych, miękka. Przy masażu kurczy się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

  Określenie. Odpłynięcie wód płodowych pod koniec ciąży lub na początku I okresu porodu. Po odpłynięciu wód w ciąży zwykle po pewnym czasie następuje poród, i to tym szybciej, im bardziej zaawansowana jest ciąża. Jeśli wody sączą się w niewielkiej ilości i powoli, ciąża może rozwijać się dal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania położnicze

  Wywiady. Przede wszystkim pytamy o datę ostatniej miesiączki oraz datę odczucia pierwszych ruchów płodu, aby dokładnie u-stalić termin porodu, ewentualnie stwierdzić, czy mamy do czynienia z porodem czasowym, przedwczesnym czy przenoszonym. Ważny jest wiek rodzącej. Pierwiastka mająca 30—35 i więcej lat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęknięcie szyjki macicy, pochwy i krocza

  Podczas porodu rozdarciu może ulec szyjka, śluzówka pochwy, krocze. Samoistne pęknięcia szyjki zdarzają się w 20% porodów. Najczęściej są one niewielkiego stopnia i mogą być nie rozpoznawalne. Szyjka pęka zwykle bocznie; czasem pęknięcie sięga wysoko do przymacicza i wtedy rozdarciu ulega gałązka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąża i poród bliźniaczy

  Skłonności do ciąży bliźniaczej dziedziczy się częściej przez matkę. Rozróżniamy bliźnięta jednojajowe i dwujajowe. Jednojajowe powstają z jednej komórki jajowej zapłodnionej przez jeden plemnik, dwujajowe  z dwóch oddzielnych komórek jajowych zapłodnionych przez dwa różne plemniki. Bliźnięta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie porodu w I okresie

  Należy zwracać uwagę na charakter skurczów porodowych, tętno płodu, postęp porodu i stan ogólny rodzącej.

  Obserwacja skurczów dotyczy częstości, czasu trwania poszczególnych skurczów oraz ich natężenia. Dane co do tego uzyskujemy przez położenie ręki na okolicy dna lub trzonu macicy w czasie skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łożysko przodujące

  Określenie. Przez łożysko przodujące (płacenia praevia) rozumiemy usadowienie się łożyska w dolnym odcinku macicy.

  Stanem pośrednim między łożyskiem prawidłowo usadowionym a przodującym jest tzw. łożysko nisko usadowione. Powoduje ono niewielkie krwawienia w ciąży; poród może odbyć się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /5 145

  praca w formacie txt

Do góry