Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚPIĄCZKA MOCZNICOWA W NIEWYDOLNOŚCI NEREK

  Niewydolność nerek może wystąpić na sku* tek różnego rodzaju wad wrodzonych,. tor-bielowatości nerek, urazów, zatruć, a także wskutek zapalenia kłębków nerkowych. Dzięki postępowi w zakresie diagnostyki coraz częściej rozpoznaje się wady wrodzone nerek już u najmłodszych dzieci. Również ostre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  Drgawki występujące w wieku dziecięcym można podzielić na następujące grupy:

  I.    Drgawki, których przyczyną są zmiany pierwotne w o.u.n., np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, wylew śródczaszkowy, uraz o.u.n., guz mózgu, uszkodzenie okołoporodowe o.u.n., padaczka, niektóre choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak macicy

  Rak macicy jest nowotworem złośliwym powstającym z nabłonka gruczołowego jamy macicy lub szyjki, albo z nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej.

  Pod względem histologicznym rak trzonu jest rakiem gruczołowym (adenocarcinoma) lub rakiem litym (carcinoma solidum). Czasem na skutek metaplazji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesne miesiączkowanie

  Określenie. Zespół objawów występują-jących tuż przed i podczas miesiączkowania, jak bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej i podbrzusza, bóle głowy, nudności, a nawet wymioty.

  Patogeneza nie jest dokładnie wyjaśniona. Należy wykluczyć przypadki o domniemanej przyczynie organicznej (tyłozgięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak szyjki macicy

  Rak szyjki macicy jest rakiem płaskona-błonkowym (carcinoma planoepitłieliale Sprawa nowotworowa zaczyna się przeważnie na pograniczu dwóch nabłonków, powyżej ujścia zewnętrznego, na podłożu stanów zapalnych, nadżerek i związanych z tym procesów regeneracji i metaplazji nabłonka.

  Szerzy się drogami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół napięcia przedmiesiqczkowego

  Określenie. Jest to zespół objawów typu nerwicowego (przygnębienie, bezsenność, bóle głowy) z towarzyszącymi obrzękami całego ciała, głównie twarzy, wzdęciami brzucha, nudnościami i wymiotami. Objawy te występują w 2 połowie cyklu, nasilając się przed miesiączką.

  Przyczyny. Hiperestrogenizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiel gruczołu przedsionkowego większego (gruczołu Bartholina)

  Torbiel tworzy się na skutek zarośnięcia ujścia gruczołu.

  W świetle gruczołu zbiera się płyn wodo-jasny i powstaje torbiel zastoinowa. Torbiele występują jednostronnie, mogą osiągać wielkość jaja gęsiego.

  Różnicować należy z ropniem. Torbiele nie wywołują objawów zapalnych, skóra jest nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniaki macicy

  Określenie. Są to nowotwory łagodne rozwijające się w mięśniu macicy u kobiet w wieku rozrodczym, najczęściej między 30 a 45 r.ż. Etiologia jest nie znana.

  Objawy. Do najczęstszych należą krwawienia i bóle. Przy dużych mięśniakach mogą występować objawy uciskowe ze strony pęcherza moczowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiak pochwy

  Przyczyny. Przeważnie występują u dziewczynek między 14 a 18 r.ż. na skutek zarośnięcia błony dziewiczej.

  Objawy. Początkowo może nie być żadnych dolegliwości poza brakiem miesiączki. W okresie późniejszym mogą wystąpić bóle w podbrzuszu, początkowo okresowe, później stałe. Może wytworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy jajnika

  Określenie i podział. Ze względów praktycznych guzy jajnika dzielimy na:

  I.    Torbiele zastoinowe: torbiel pęcherzyka Graafa (cystis follicularis), torbiel w ciałku żółtym (cystis corporis lutei), torbiel smolista (cystis picea). Ta ostatnia tworzy się na skutek przeszczepienia błony śluzowej macicy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 835

  praca w formacie txt

Do góry