Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    ZAPALENIE OSKRZELI

    Rzadko występuje samo. Najczęściej łączy się albo z zapaleniem górnych dróg oddechowych, albo z odoskrzelowym zapaleniem płuc.

    Etiologia jest najczęściej (w ok. 75% przypadków) wirusowa, (adeno-, mykso-, para-myksowirusy grypy, wirus RS, wirus odry), wówczas choroba może występować sezonowo. Etiologia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /6 391

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZAPALENIE OSKRZELIKÓW

    Jest ostrą, ciężką chorobą, w której małe oskrzeliki o średnicy ok. 75—300 fx, tkanka śródmiąższowa, a często również pęcherzyki płucne objęte są stanem zapalnym. Niedrożność oskrzelików wywołana jest przez obrzęk, ogniskową martwicę błony śluzowej, wysięk i proliferację. Ponieważ...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 157

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapalenie płuc

    Udział bakterii i wirusów w etiologii zapaleń płuc jest zmienny. W ostatnich latach częściej spotyka się wirusowe zapalenia płuc. Jednak, podobnie jak w poprzednio opisanych jednostkach chorobowych, zakażenia wirusowe mogą torować drogę do zakażeń bakteryjnych. Obserwuje się to szczególnie w przebiegu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /9 700

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WGŁOBIENIE JELITA

    Choroba raczej niezbyt często występująca, niemniej bardzo często nie rozpoznawa-.. na dostatecznie wcześnie. Spóźniona pomoc jest przyczyną wysokiej w tych przypadkach śmiertelności.

    Objawy kliniczne: nagły krzyk dziecka spowodowany ostrym bólem oraz bladość jako wyraz zapaści naczyniowej. Stan ten...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 387

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NIEDROŻNOŚĆ jelit MECHANICZNA

    Oprócz bólu dominującym objawem jest* zaparcie oraz stawianie się pętli jelit (feila perystaltyczna widoczna przez powłoki brzuszne).

    Przyczyny mogą być różnorodne: nieprawidłowości anatomiczne, nowotwór,?# wady wrodzone, zanikowy uchyłek jelita krętego (uchyłek Meckela) w postaci powrózka (mo-i że...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /918

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WRZÓD ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

    Występować może nawet już u niemowląt, u których powstaje głównie na skutek chorób infekcyjnych. Rozpoznanie nastręcza zwykle u najmłodszych dzieci duże trudności. W razie podejrzenia choroby należy dziecko skonsultować z doświadczonym pediatrą.

    U dzieci starszych — objawy i postępowanie podobne jak...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /365

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROBACZYCA

    Często występuje u dzieci i może powodować rozmaite dolegliwości ze strony jamy brzusznej. Konieczne badanie na obecność jaj pasożytów w kale. Badania należy wykonać w dobrze do tego przygotowanym laboratorium, gdyż, niestety, technika badań w większości laboratoriów jest niedostateczna i daje zbyt...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 826

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BÓLE BRZUCHA

    Są u dzieci częstym objawem chorób zlokalizowanych zarówno w jamie brzusznej, jakfjj poza nią. W różnicowaniu ważne jest uwzględnienie takich elementów, jak: 1) wiek dziecka, 2) charakter bólu (krótkotrwałe, napadowe, długo trwające, jednorazowe, powtarzające się itp.), 3) związek z porą dnia lub...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 897

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

    Jest tym trudniejsze do rozpoznania, im dziecko jest młodsze. Przeoczenie ma groźne następstwa. Typowego umiejscowienia bólu często nie stwierdza się u dzieci ze względu na odczyn całej otrzewnej, a także nieumiejętność lokalizowania bólu przez dziecko.

    W każdym przypadku konieczne jest różnicowanie z...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 577

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zapalenie mózgu

    Zapalenie mózgu może być wirusowe i po-szeżepienne .

    Objawy; kliniczne. Występują takie objawy, jak: zaburzenia świadomości, niedowład, zespół móżdżkowy, pozapiramidowy. W płynie; mózgowo-rdzeniowym podwyższone stężenie białka, ' dodatnie odczyny globulinowe, niewielka pleocytoza (czasem w normie)...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /720

    praca w formacie txt

Do góry