Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W niektórych przypadkach ostrego zapalenia ucha środkowego ból i temperatura ustępują, ale zakażenie trwa dalej, perforacja błony bębenkowej się nie goi, a wyciek utrzymuje się. Czynnikami sprzyjającymi są:

  a) zbyt późne rozpoczęcie leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, b) nieodpowiednio dobrany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania ropnego zapalenia ucha środkowego

  Rozprzestrzenienie się zakażenia poza ściu ny kostne ucha środkowego może nastąpić zarówno w ostrym zapaleniu, jak i w przewlekłym. Ciężkie wewnątrzczaszkowe powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego czę|giej zdarzają Mę u dzieci, w wieku rzałym zaś są yone następstwem zaostrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA DROŻNOŚCI NOSA

  Zaburzenie drożności jam nosa jest problemem diagnostycznym i terapeutycznym, którego rozwiązanie w wielu przypadkach znacznie wykracza poza granice otolaryngologii. Dolegliwość tę może powodować wiele przyczyn zarówno lokalnych, jak i ogólno-ustroj owych. Uczucie zaburzenia drożności nosa może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawroty głowy

  Zawroty głowy — wrażenie dezorientacji położenia w otaczającej nas przestrzeni połączone ze złudzeniem ruchu wirowego otaczających nas przedmiotów lub własnego ciała. Ponieważ termin „zawrót głowy” nie ma ścisłego odpowiednika pojęciowego, należy tak kierować wyw.adem, aby pacjent opowiedział nam...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIEKI Z UCHA

  Wyciek z ucha jest zawsze stanem patologicznym i powinien być oceniony przez:

  a) badanie otoskopowe — oceniające stan ucha zewnętrznego i środkowego, b) badanie bakteriologiczne i mikologiczne wydzieliny — oceniające jednocześnie wrażliwość wyhodowanych drobnoustrojów na antybiotyki.

  Wycieki z ucha mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORAŻENIE OBWODOWE NERWU TWARZOWEGO

  Porażenie obwodowe dotyczy zawsze wszystkich trzech gałązek nerwu twarzowego. Skutki porażenia są niezwykle dokuczliwe dla chorego, który prawie zawsze szuka szybko pomocy lekarza. Nerw twarzowy ze względu na położenie bardzo interesuje otolaryngologa. Wchodząc w obręb kości skroniowej wraz z obiema...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półpasiec uszny

  Leczenie — jak w porażeniu typu Bella, ale rokowanie co do całkowitego powrotu czynności nerwu zazwyczaj znacznie gorsze. Istotą schorzenia są ciężkie zmiany zwyrodnieniowe w zwoju kolanka nerwu VII. Konieczna ścisła obserwacja zachowania się nerwów czaszkowych III, IV i VI oraz obserwacja ogólnego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz jatrogenny

  Porażenie, które wystąpiło w czasie operacją lub po operacji ucha, powinno być ponownie operowane w ciągu tej samej doby, jeżeli chcemy mieć szansę na powrót ..czynności nerwu. Odkładanie ponownej operacji jest L błędem w sztuce lekarskiej. Jeżeli zdarzyło się to w ośrodku słabo przygotowanym do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szumy w uszach

  Pod tym pojęciem kryją się najrozmaitsze objawy subiektywne opisywane przez chorych, jako dzwonienie, dźwięczenie, brzęczenie, syczenie, huczenie, tętnienie, czy wreszcie szumy i świsty. Są to zwykle iluzje słuchowe o różnym modelu akustycznym i różnym natężeniu, lokalizowane przez pacjentów w uszach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W przypadku porażenia wikłającej go zapalenie ucha środkowego konieczne jest natychmiastowe wykonanie paracentezy, czyli nacięcia błony bębenkowej. Dotyczy to najczęściej dzieci. Porażenie/ w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej związanej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt

Do góry