Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHRYPKA

  Mowa jest wynikiem dwóch niezależnych procesów fizjologicznych. Dźwięk jest. emitowany przez krtań, a następnie modulowany przez wargi, zęby, język, podniebienie. Pierwszy proces nazywamy fonacją, drugi zaś artykulacją. W czasie fonacji więzadła głosowe muszą mieć możność zwarcia się na całej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych

  W wielu przypadkach ostre zapalenie zatoki szczękowej przechodzi w proces przewlekły. Czynnikami ułatwiającymi ten proces są: a) zły drenaż zatoki spowodowany skrzywieniem przegrody lub polipowatym przerostem błony śluzowej naturalnych ujść zatok, b) niska odporność ogólna chorego, 

  c) niewłaściwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszność pochodzenia krtaniowego

  Duszność pochodzenia krtaniowego jest dusznością wdechowo-wydechową. Jest to wynik zwężenia szpary głośni, czyli przestrzeni zawartej między więzadłami głosowymi. Zwężeniu temu towarzyszy zwykle zjawisko akustyczne związane z przeciskaniem się powietrza przez zwężoną szparę głośni, zwane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie innych zatok przynosowych

  Ostrym i przewlekłym zapaleniom mogą ulegać inne zatoki przynosowe, a więc zatoka czołowa, sitowe oraz klinowa.

  Ostre zapalenie zatok sitowych. Najczęstszym problemem klinicznym w wieku dziecięcym są ostre zapalenia zatok sitowych objawiające się bardzo szybko narastającym obrzękiem powiek, złym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE ZAPALENIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH (ANGINA)

  Termin angina w powszechnym ujęciu o-znacza chorobę układu chłonnego gardła (pierścienia Waldeyera), której charakterystyczną cechą jest ból gardła, ale etiologia bywa bardzo zróżnicowana. Ostre zapalenie migdałków podniebiennych powodują najczęściej paciorkowce lub wirusy. Choroba rozpoczyna się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień okołomigdałkowy

  Ropień okołomigdałkowy jest powikłaniem anginy bakteryjnej. Zwykle tworzy się po jednej stronie. Zmiana polega na gromadzeniu się treści ropnej między torebką migdał-ka a ścianą mięśniową gardła (mięsień zwieracz górny gardła). Stan ogólny chorego pogarsza się, temperatura podwyższa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TONSILLECTOMIA

  Operacyjne usunięcie migdałków podnie-biennych (tonsillectomia) jest zabiegiem, do którego wskazania budzą wiele kontrowersji. Wskazania, które nie budzą zasadniczych wątpliwości:

  1)    nawroty ciężkich ostrych zapaleń migdałków,

  2)    przebycie ropnia okołomigdałkowego,

  3)    zapalenie ucha...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz akustyczny

  Uraz akustyczny jest najpowszechniejszą z chorób zawodowych w Polsce. Jest to wynik pracy w środowisku, w którym ekspozycja na hałas przekracza dopuszczalne normy. Za granicę hałasu szkodliwego dla narządu słuchu uznaje się natężenie 85 dB. Upośledzenie słuchu jest na ogół funkcją czasu- ekspozycji na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

  Toksyczny wpływ niektórych powszechnie stosowanych leków na narząd słuchu jest znany już od drugiej połowy XIX w. Obecnie w użyciu znajduje się szeroki asortyment leków mających działanie ototoksycz-' ne. Należą do nich m.in. leki moczopędne (kwas etakrynowy, furosemid), salicylany, wiele antybiotyków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie ucha środkowego

  Przyczyną jest zwykle zakażenie górnych dróg oddechowych wnikające z nosogardła przez trąbkę słuchową. Objawy: ból ucha, uczucie pełności w uchu związane z wypełnieniem jamy bębenkowej wysiękiem, upośledzenie słuchu o typie zaburzenia przewodzenia. W otoskopie widoczne jest żywe przekrwienie błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt

Do góry