Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Torbiele jajników

  Patomechanizm przedwczesnego dojrzewania w wyniku powstawania torbieli jajnika nie jest wyjaśniony. Bierze się pod uwagę możliwość okresowej stymulacji komórek gonadotropowych przez gonadoJiberynę.

  Przebieg charakteryzuje się okresami remisji i nawrotów przebiegających z różną częstotliwością. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idiopatyczne GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie płciowe

  W tej postaci przedwczesnego dojrzewania płciowego oś podwzgórze--przysadka-gonady aktywuje się przedwcześnie bez uchwytnej przyczyny. Jest ono najczęstszą przyczyną przedwczesnego dojrzewania u dziewcząt. Stwierdza się je w 70 - 90% u dziewcząt i tylko w 10% u chłopców. Może rozwijać się w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka

  Według różnych autorów ryzyko względne zachorowania na raka sutka po 10 latach stosowania terapii hormonalnej mieści się w przedziale 1,06 - 1,9. Według Duponta i wsp. ryzyko względne zachorowania na raka sutka w czasie jej stosowania wynosi 1,07. Colditz podaje, że ryzyko zachorowania na raka sutka w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny - osteoporoza pomenopauzalna

  Zmniejszenie stężenia 17p-estradiolu po menopauzie jest głównym czynnikiem etiologicznym osteoporozy pomenopauzalnej. W sytuacji niedoboru estrogenów dochodzi do zwiększenia uwalniania z osteoblastów cytokin pobudzających dojrzewanie osteoklastów (IL-1, TNF, IL-6) przy równoczesnym zmniejszeniu lokalnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony przerost nadnerczy

  Wrodzony przerost nadnerczy stanowi grupę zaburzeń enzymatycznych biosyntezy kortyzolu uwarunkowanych autosomalnym genem recesywnym. Częstość występowania homozygot dla tego błędu metabolicznego wynosi w Europie 1:5000-1:20000. Częściej obserwuje się heterozygoty - w Europie 1:40-1:60.

  U podłoża tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoestrogeny

  Istnieją sytuacje, w których stosowanie preparatów hormonalnych jest niemożliwe z dwóch głównych względów: z powodu występowania przeciwwskazań (głównie onkologicznych) oraz odmowy przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej przez pacjentkę. Dlatego w ostatnim okresie zwraca się uwagę na możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy po menopauzie

  Dolegliwości związane ze zmianami zanikowymi w układzie moczowo--płciowym występują u 50% kobiet po sześćdziesiątym roku życia. Niedobór estrogenów prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych oraz zmian zanikowych w obrębie tkanki łącznej otoczenia pęcherza i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pourodzeniowy przerost nadnerczy

  Wrodzony przerost nadnerczy związany z niedoborem 11-hydroksylazy może nie dawać żadnych objawów klinicznych lub ujawnić się dopiero w okresie dojrzewania. Do głównych objawów należy narastanie nieprawidłowego owłosienia, najczęściej bez zaburzeń miesiączkowania. Podstawowe znaczenie diagnostyczne ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalne testy czynnościowe

  Próba progesteronowa. Stosowana jest w diagnostyce braku miesiączki.

  Polega na podawaniu progesteronu lub progestagenu w dawce umożliwiającej przemianę wydzielniczą błony śluzowej macicy. Wynik dodatni (wystąpienie krwawienia z odstawienia) świadczy o niewydolności lutealnej i prawidłowej aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalna terapia zastępcza

  W hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) stosuje się estrogeny naturalne: 17p-estradiol, estriol, estrogeny skoniugowane i związki steroidowe o częściowym działaniu estrogennym (tibolon). Estriol wywiera korzystny wpływ na błonę śluzową układu moczowo-płciowego, dlatego jest stosowany w leczeniu zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt

Do góry