Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka kliniczna zespołu MEN 1

  W zespole MEN 1 najczęściej na plan pierwszy wybijają się zaburzenia funkcji gruczołów przytarczycznych przebiegające z nadmiernym wytwarzaniem parathormonu, wtórną hiperkalcemią oraz następowymi zmianami kostnymi i nerkowymi (patrz rozdz. 3). Stwierdzono, że około 5% przypadków pierwotnej nadczynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEN 2

  MEN 2 (zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 2, zespół Sipple’a) dotyczy koincydencji raka rdzeniastego tarczycy, guzów rdzenia nadnerczy i nowotworów przytarczyc. W zespole MEN 2A, który występuje najczęściej, obserwuje się równoczesne występowanie raka rdzeniastego tarczycy z guzem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu związany z dysplazjami kostno-chrzęstnymi

  Rozpoznanie tej grupy zaburzeń stawiane jest na podstawie oceny cech morfologicznych budowy ciała, wzajemnych proporcji poszczególnych odcinków ciała oraz radiogramów odpowiednich elementów kośćca. Niedobór wzrostu ora?, zmiany w budowie ciała mogą być nawet bardzo znaczne. Opisano dotychczas ponad 200...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w zespole Turnera

  U dziewcząt z zespołem Turnera jednym z głównych celów leczenia jest poprawa wzrostu końcowego. Pobudzenie wzrastania osiąga się przez podawanie preparatów syntetycznego hormonu wzrostu w dawkach ponadsubstytucyjnych (1,3 jm./kg mc./tydzień), w codziennych wstrzyknięciach podskórnych. Leczenie to prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostu

  Hormon wzrostu (hormon somatotropowy, somatotropina, growth hormone, GH) jest hormonem polipeptydowym, zbudowanym ze 191 aminokwasów. Wydzielany jest przez komórki somatotropowe przedniego płata przysadki. Wydzielanie hormonu wzrostu ma charakter pulsacyjny, przy czym 70-80% hormonu wydziela się w godzinach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedożywienie

  Niedożywienie egzogenne kaloryczne (marasmus) lub białkowe (kwashiorkor) jest najczęstszą na świecie przyczyną zmniejszenia szybkości wzrastania i niedoboru wzrostu, istotną zwłaszcza w krajach „trzeciego świata”.

  W warunkach prawidłowej jakościowej i ilościowej podaży pokarmów istotne znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Pradera i Willego

  W zespole tym oprócz cech hipogonadyzmu hipogonadotropowego stwierdza się niedorozwój prącia i wnętrostwo. Ponadto charakterystyczne są: „wilczy głód”, przyczyniający się do otyłości znacznego stopnia, hipotonia w okresie płodowym i po urodzeniu, niski wzrost, małe dłonie i stopy, upośledzenie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne przyczyny niedoboru wzrostu

  Dzieci z konstytucjonalnie opóźnionym przebiegiem wzrostu i rozwoju, rodzinnym niedoborem wzrostu oraz wrodzonym niedoborem wzrostu stanowią zdecydowaną większość wśród wszystkich dzieci z niedoborem wzrostu (ponad połowę ogółu dzieci zgłaszających się z powodu niskorosłości).

  Przeprowadzając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Laurence’a i Moona

  Zespół dziedziczony jest jako cecha autosomalna recesywna. Charakteryzuje się hipogonadyzmem, otyłością, niskim wzrostem, upośledzeniem rozwoju umysłowego oraz zmianami barwnikowymi w siatkówce (retinitis pigmen-tosa),mogącymi w konsekwencji prowadzić do ślepoty.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania

  Spośród dzieci z niedoborem wzrostu około 20% stanowi grupa dzieci z małą masą urodzeniową. Pojęcie IUGR (intrauterine growth retardation) dotyczy patologii wieku płodowego, sprawiających, że noworodek ma za małą masę i(lub) długość urodzeniową ciała. Noworodki z masą ciała poniżej 10 centyla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 488

  praca w formacie txt

Do góry