Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tryb kierowania chorego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego

  Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego jest:

  ■+ wniosek - zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych;

  ■+ wywiad pielęgniarki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny

  Dla większości osób rodzina stanowi jedną z najwyżej cenionych wartości i ma szczególne znaczenie jako źródło pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest również uznawana za główne środowisko odpowiedzialne za zdrowie, a więc stwarzające warunki do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania zdrowotne

  Wydłużenie życia nie zawsze wiąże się z jego wysoką jakością, gdyż procesowi starzenia się społeczeństwa towarzyszy wzrost zachorowalności na schorzenia o charakterze przewlekłym, wymagające długotrwałej pielęgnacji i samopielęgnacji, edukacji oraz poradnictwa.

  Z danych Głównego Urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umieranie

  Oprócz wspomnianych wyżej oznak zbliżającej śmierci, zwiastuje ją takż coraz bardziej powierzchowny oddech. Ciało staje się coraz chłodniejsze a oddechy nieregularne i coraz rzadsze, aż ustają całkowicie. Przeważnie na-stępuje.jeszcze kilka oddechów, zauważalnych jedynie dzięki lekkim kiwnię-ciom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higiena w pielęgnacji osób w podeszłym wieku

  Troska o zdrowie człowieka w podeszłym wieku rozpoczyna się pielęgnacją i opieką w domu i rodzinie. Zadaniem opiekunów jest zapewnienie choremu świeżego powietrza i dbanie o czystość jego otoczenia (wycieranie pomieszczeń mieszkalnych na wilgotno).

  Powinni oni również dbać o higienę ciała osoby w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie suchego ciepła

  Do tego celu najbardziej nadaje się termofor gumowy. Napełnia się go gorącą wodą do połowy. Górną część uciska się ostrożnie ręką w celu usunięcia powietrza, a następnie zamyka nakrętką. Termofora nigdy nie należy stosować bez pokrowca lub ręcznika ani bez dodatkowej kontroli temperatury. Łuk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podawanie leków

  Przepisany przez lekarza lek musi być zażyty punktualnie i zgodnie z zaleceniem. Jeżeli przepisano więcej leków, należy je podawać oddzielnie.

  Sposób podawania ma wielkie znaczenie dla wchłaniania i skuteczności leku. Każdy podany lek do użytku wewnętrznego musi dotrzeć do krwi. Po podaniu dożylnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaże

  Jeśli postępowanie lecznicze obejmuje masaż segmentamy, powinni go wykonywać specjalnie wykwalifikowani pracownicy. Pielęgniarka opiekująca się osobami w podeszłym wieku może natomiast na zlecenie lekarza przeprowadzić masaż rozcierający lub masaż szczotką.

  W przypadku pielęgnacji ludzi w podeszłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia wzmacniające kończyny objęte niedowładem

  Ćwiczenia rozluźniające, zwiększające ruchomość kończyny i siłę mięśni porażonych, można stosować już u chorego przebywającego w łóżku. Należy zaczynać od ćwiczeń rozluźniających. Osoba pielęgnująca chwyta rękę chorego w nadgarstku i delikatnie wykonuje nią ruchy okrężne na przemian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obcinanie paznokci

  Przyborami potrzebnymi do możliwie bezpiecznego i niebolesnego obcinania paznokci są dobre szczypczyki i pilnik do paznokci. Obcinanie paznokci u stóp jest oddzielnym zabiegiem. Na końcu spiłowuje się paznokcie pilnikiem. Łożyska paznokci nie oczyszcza się ostrymi narzędziami. Po dostatecznym zmiękczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry