Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

  W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

  Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

  1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia przyjmowania posiłków

  U pacjentów chorych neurologicznie istotne znaczenie ma właściwe odżywianie, ponieważ niedobory pokarmowe mogą sprzyjać powstawaniu powikłań, m.in. odleżyn. Zaburzenia przyjmowania posiłków mogą towarzyszyć wielu ostrym (udary mózgu) i przewlekłym chorobom neurologicznym (choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział cukrzycy

  Cukrzyca typu I - insulinozależna

  Cukrzyca typu I ma postać choroby uwarunkowanej genetycznie, związanej z zaburzeniami zgodności tkankowej w wytwarzaniu przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych, jak również cząsteczkom insuliny. Wymaga bezwzględnie leczenia insuliną, najczęściej dotyka ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /10 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy emocjonalne

  Ostre i przewlekłe choroby neurologiczne poza deficytem neurologicznym powodują także zaburzenia emocjonalne. Następstwem udarów mózgu i stwardnienia rozsianego jest niekiedy nagła i trwała zmiana sytuacji zdrowotnej oraz psychospołecznej człowieka, spowodowana szczególnie niepełnosprawnością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady leczenia cukrzycy u osób starszych

  Współczesne metody leczenia cukrzycy oparte są na kompleksowej terapii obejmującej leczenie dietetyczne, działania fizjoterapeutyczne oraz farmakoterapię. Leczenie dietetyczne jest to racjonalne żywienie oparte na: ograniczeniu spożycia cukrów prostych (dżemy, słodycze, soki owocowe, cukier) przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa

  Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa na całym świecie są: wypadki komunikacyjne (35-75%), upadki z wysokości (12-44%) oraz urazy sportowe (4-18%). Mężczyźni znacznie częściej (5-6-krotnie) niż kobiety ulegają uszkodzeniom kręgosłupa, a wynika to z większej ich aktywności fizycznej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Jest to zespół kliniczny przejawiający się ogniskowym deficytem neurologicznym lub globalnymi zaburzeniami czynności mózgu, które - jeśli wcześniej nie spowodują śmierci, utrzymują się dłużej niż 24 godz. i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Ze względu na patomechanizm wyróżnia się udary...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  Częstość występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób starszych szacuje się na około 70% w populacji powyżej 70. rż. Kryteria rozpoznawania nadciśnienia u osób starszych nie odbiegają od przyjętych dla młodszych osób dorosłych. Według WHO nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /6 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów po amputacji kończyn oraz pielęgniarskie sposoby ich rozwiązania

  Po zakończeniu wczesnego okresu usprawniania chorych po amputacji kończyn nadchodzi długotrwały okres opieki i rehabilitacji mający na celu usamodzielnienie pacjenta. Dotyczy to zarówno chorych zaprotezowanych, jak i tych, którzy będą poruszać się na wózku inwalidzkim.

  Podczas sprawowania długoterminowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /8 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi

  Osoby ze schorzeniami neurologicznymi stanowią liczną grupę wśród podopiecznych pielęgniarek rodzinnych. Są to pacjenci w różnym wieku: dzieci, ludzie młodzi, dorośli oraz w starszym wieku. Większość schorzeń klasyfikowana jest jako typowe jednostki neurologiczne, jednak część zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 009

  praca w formacie txt

Do góry