Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

  Sprawowanie opieki pielęgniarskiej, lekarskiej czy społecznej nad osobami w starszym wieku jest trudną sztuką ze względu na występowanie złożonych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjnych i społeczno-psychologicznych. Niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy o procesie starzenia się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów jest to zapalna, przewlekła choroba układowa, obejmująca stawy i struktury okołostawowe. Objawom tym mogą towarzyszyć pozastawowe zmiany narządowe wywoływane przez stan zapalny naczyń. Szczyt zachorowań przypada na 30.-55. rż. Kobiety w wieku rozrodczym chorują częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe trendy w opiece nad osobami w starszym wieku w Europie

  W krajach rozwiniętych dąży się do jak najdłuższego utrzymania osób starszych w warunkach naturalnych środowiska domowego nie tylko ze względu na wysokie koszty utrzymania instytucji, ale również z powodów wcześniej wymienionych. Prawdą jest, że społeczeństwa dawnej Unii Europejskiej są zdrowsze, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy pacjentów po urazach rdzenia kręgowego

  W przypadku pacjentów po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego najczęściej mamy do czynienia z tetraplegią lub paraplegią Uzależnione jest to od poziomu i stopnia uszkodzenia rdzenia.

  Tetraplegia dotyczy pacjentów z uszkodzeniem rdzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa. Uszkodzenie w odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  Jest nabytą chorobą demielinizacyjną o niejasnej etiologii, występującą głównie wśród rasy europeidalnej. Polska należy do krajów o wysokiej częstości występowania choroby. Stwardnienie rozsiane może pojawić się w każdym wieku, jednak najwięcej zachorowań występuje między 20. a 40. rż. Chorują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba niedokrwienna serca

  Choroba niedokrwienna serca jest przyczyną około 1/3 zgonów u pacjentów w wieku podeszłym, przy czym w tej grupie wiekowej występuje aż 60% zawałów mięśnia sercowego. Choroba niedokrwienna do 75. rż. częściej występuje u mężczyzn, natomiast w późniejszym wieku u kobiet.

  Typowe objawy kliniczne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurogenne skostnienia okołostawowe

  Problem ten występuje u około 5-53% pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Neurogenne skostnienia okołostawowe polegają na heterotropo-wym tworzeniu się tkanki kostnej w obszarze tkanki łącznej, ścięgnistej, przydanki naczyniowej, a także mięśni w postaci bezkształtnych mas.

  Umiejscowione są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

  Niedowład bądź porażenie typu ośrodkowego (spastycznego) charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśniowym, a wynika z uszkodzenia neuronu ruchowego ośrodkowego w korze mózgowej lub drogi korowo--rdzeniowej. Niedowłady lub porażenia wiotkie natomiast charakteryzują się obniżonym napięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz neurogenny

  We wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego dochodzi do zaburzenia lub całkowitego zahamowania czynności ośrodków nerwowych, wskutek czego występuje niemożność wydalania moczu. W okresie tym odpływ moczu zapewnia się przez założenie cewnika Foleya. Zalecane jest jednak jak najwcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz neurogenny

  Schorzenia neurologiczne zaburzają czynności dolnego odcinka układu moczowego, co stanowi istotny problem dla pacjentów, ich najbliższych oraz ludzi profesjonalnie sprawujących opiekę medyczną. Dysfunkcja ta powoduje dyskomfort higieniczny, towarzyski, ogranicza codzienną aktywność. Jest czynnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 671

  praca w formacie txt

Do góry