Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Okres zarodkowy a kościec

  Układ kostny powstaje z niezróżnicowanej i multi-potencjalnej tkanki mezenchymalnej. W 3. tygodniu po zapłodnieniu w przednio-bocznej części „przyszłego” tułowia zaczynają się pojawiać pączki tkanek, stanowiące zawiązki kończyn. Zawiązki kończyn górnych pojawiają się o 2-3 dni wcześniej od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego jest elementarnym składnikiem ogólnej rehabilitacji, otwierającym osobie niepełnosprawnej drogę do poprawy jakości życia. Niepełnosprawni mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować w ogólnodostępnych zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres płodowy a układ kostny

  Od 9. tygodnia możliwe są już ruchy w stawie. W 11. tygodniu głowa k. udowej jest całkowicie uformowana w kształcie kuli. Od 11.-12. tygodnia płód zaczyna przyjmować tak zwaną pozycję płodową, to jest zgięcia, przy wiedzenia i rotacji zewnętrznej kończyn dolnych w stawach biodrowych. Pomiędzy 12. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie i szkolenie osób niepełnosprawnych

  Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizuje się w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach publicznych oddziały integracyjne. Są to oddziały o mniejszej liczbie uczniów (15-20), wśród których jest 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Takie warunki nauki mają zapewnić nie tylko zdobycie odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój bliższego końca kości udowej w okresie płodowym

  Bliższy koniec k. udowej tworzy głowa, szyjka i dwa krętarze. Funkcja stawu biodrowego i całej kończyny dolnej istotnie związana jest z dwoma parametrami morfologicznymi, opisującymi kształt bliższego końca k. udowej. Są to kąt szyjkowo-trzonowy i kąt torsji k. udowej nazywany najczęściej kątem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja społeczna i zawodowa

  Oprócz zabiegów leczniczych człowiek niepełnosprawny potrzebuje pomocy w usunięciu obiektywnych przeszkód w jego fizycznym i społecznym otoczeniu, utrudniających mu adaptację do niepełnosprawności i pełną rehabilitację. Pomoc tego rodzaju jest udzielana w procesie poradnictwa rehabilitacyjnego i polega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia

  W elektroterapii wykorzystuje się prądy stałe i prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości. Prąd stały, inaczej galwaniczny, działa stymulująco na zakończenia nerwów czuciowych, ruchowych, układ autonomiczny oraz bezpośrednio na włókna mięśniowe. Może wywierać działanie przeciwbólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania i metody pracy psychologa

  Organizacja leczenia chorób narządu ruchu przewiduje udział psychologa w charakterze konsultanta na oddziałach chirurgii ortopedycznej lub jako członka wielospecjalistycznego zespołu rehabilitacyjnego. Psycholog pełniący rolę konsultanta zajmuje się chorymi wyznaczonymi przez lekarza, który przedstawia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  Masaż leczniczy tzw. klasyczny to wiele ruchów wykonywanych ręką masażysty w określonym tempie i pewnej kolejności. Ruchami tymi są: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie, oklepywanie i wstrząsanie. Bodźce mechaniczne, jakich dostarcza masaż przez ucisk i rozciąganie tkanek, oddziałują bezpośrednio na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja przepływowa

  Przepływ prądu stałego przez tkankę nerwową i mięśniową powoduje zmianę ich pobudliwości, tzw. elektrotonus, na skutek polaryzacji i zmiany przepuszczalności błon komórkowych. Pod katodą pobudliwość ta wzrasta, zwiększa się ukrwienie i odżywienie tkanek, pod anodą pobudliwość jest obniżona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry