Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja osób w starszym wieku

  Stale wydłużający się czas życia człowieka zwiększa odsetek osób w wieku podeszłym, co powoduje wzrost częstości występowania chorób charakterystycznych dla tego wieku, prowadzących często do ograniczenia sprawności psychofizycznej. Stan ten jest pogłębiany przez wiele zmian fizjologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia zachowania i osobowości

  W niektórych przypadkach obserwuje się wzmocnienie cech osobowości, które charakteryzowały pacjenta przed zachorowaniem. U części pacjentów dochodzi do odwrócenia temperamentu - osoba aktywna, energiczna staje się wyciszona i spokojna. Zmiana zachowania jest trudna do zaakceptowania przez rodzinę.

  Zmiany te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe umiarkowane

  Jego objawy ujawniają się zwykle wcześniej niż upośledzenia lekkiego. Osoby z takim upośledzeniem charakteryzują się ograniczonym rozumieniem i    posługiwaniem się mową. Rozwój mowy odbywa się w wolnym tempie, występują liczne zaburzenia artykulacji oraz trudności z poszerzeniem słownictwa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ ruchu

  Starzenie się związane jest z wieloma zmianami inwolucyjnymi również w układzie ruchu. Wiele z nich ma charakter postępujący i nieodwracalny. Do najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych z układem ruchu należą zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze. Według różnych danych z ich powodu cierpi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja czasu chorego

  Istotne jest, aby chory zachował jak najwięcej samodzielności i niezależności. Stosować możemy coraz popularniejszą terapię reminiscencyjną, która polega na wywoływaniu wspomnień poprzez np. oglądanie fotografii, .słuchanie muzyki, wspominanie zdarzeń z życia chorego, otoczenie go przedmiotami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełnosprawność umysłowa dorosłych w aspekcie planowania opieki długoterminowej

  Problemy społeczne związane z niepełnosprawnością często - określane są mianem głównych konsekwencji lub problemów życiowych. Obejmują niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego, poczynając od niedostosowania środowiska zewnętrznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a kończąc na problemach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /18 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udary mózgu

  Udary mózgu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych. Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych elementów postępowania u chorych po incydencie udarowym. Do głównych celów rehabilitacji poudarowej zalicza się zmniejszenie śmiertelności, prewencję powikłań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół depresyjny

  Rozpoznanie depresji u osób starszych nie jest łatwym zadaniem, ponieważ traktuje się ją jako jeden z objawów choroby somatycznej albo normalny objaw starzenia się. U chorego obserwuje się dużą zmienność objawów, skarży się on głównie na dolegliwości somatyczne. Występują pojedyncze objawy depresji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrzymanie moczu (inkontynencją)

  Nietrzymanie moczu jest w populacji osób starszych częstą, jednak zazwyczaj bardzo skrywaną dolegliwością. Z piśmiennictwa wynika, że rozpowszechnienie tego problemu waha się od 7 do ponad 30% u osób żyjących we własnym domu, u około 30% przebywających w szpitalach i 50% osób pozostających w domach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia pamięci

  Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej. Początkowo pojawiają się problemy w odtworzeniu z pamięci, jaką czynność wykonywało się wczoraj, godzinę temu czy przed minutą. Trudności te pacjent może kompensować przez konfabulacje. Powtarzające się ubytki pamięci prowadzić mogą do dezorientacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 258

  praca w formacie txt

Do góry