Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie przewlekłej niewydolności serca

  -    Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca w wieku dziecięcym zależy od przyczyny, która ją wywołała. Ponieważ najczęściej jest lo wada serca, możliwe jesl leczenie przyczynowe - korekcja chirurgiczna wady serca.

  -    W leczeniu farmakologicznym największe zastosowanie mają: digoksyna, leki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

  Jest to najczęstsze objawowe zaburzenie rytmu serca u dzieci. Może się pojawiać w każdym wieku; częściej obserwuje się je u dzieci młodszych.

  Etiopatogeneza. W przybliżeniu w 90% przypadków częstoskurcz powstaje w mechanizmie reentry - fali nawrotnego pobudzenia (wielokrotnego pobudzania tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komorowe zaburzenia rytmu serca

  Przedwczesne pobudzenia komorowe powstają w komorach, dystalnie do rozwidlenia pęczka Misa. W zapisie EKG zespól QRS ma morfologię inną niż morfologia zespołu rytmu podstawowego, pojawia się przedwcześnie, nic poprzedza go zalamek P, wychylenie zalamka T i odcinka ST najczęściej jest przeciwne do kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wydłużonego QT

  Zespół wydłużonego QT charakteryzuje się nieprawidłowym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG oraz predyspozycją do występowania wielokształtnego częstoskurczu komorowego lypu torsade dc poinles i migotania komór, co może być przyczyną nagłej śmierci sercowej. Typowymi cechami zapisu EKG są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinica

  -    Sinica występuje wówczas, gdy stężenie odtienionej hemoglobiny wynosi powyżej 5 g%. Orientacyjna ocena utlenowania krwi tętniczej na podstawie zabarwienia skóry jest niewiarygodna; bardziej miarodajny jest stopień zasinienia ję-. zyka i błon śluzowych.

  -    W różnicowaniu kardiologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia rozstrzeńiowa

  Kardiomiopatia rozslrzeniowa może być pierwotna i wtórna. Wtórna kardiomiopatia rozslrzeniowa może być następstwem przebytego zapalenia mięśnia sercowego, nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, koarklacji aorty. Zmiany pierwotne mogą dotyczyć nie tylko lewej, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tony serca

  Pierwszy (on serca powstaje na początku skurczu komór, synchronicznie z zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych. Jest najgłośniejszy na koniuszku serca. Na głośność I tonu wpływają wibracje zastawki dwudzielnej

  i mięśnia sercowego oraz pojemność lewej komory. Wzmocnienie 1 lonu występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej dostarcza informacji o wielkości i kształcie serca oraz o stanie łożyska naczyniowego płuc.

  - Do oceny wielkości serca używa się wskaźnika sercowo-piersiowego. Jest on ilorazem maksymalnego poprzecznego wymiaru serca i maksymalnego poprzecznego wymiaru klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie elektrokardiograficzne

  -    Zapis EKG rejestruje sygnały elektryczne wytwarzane w warunkach prawidłowych przez węzeł zatokowy; rozprzestrzeniają się one na przedsionki i komory, powodując icłi depolaryzację. W melodyce badania ważne jest uwzględnienie odprowadzeń po prawej stronie klatki piersiowej (RV3, RV4), ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie echokardiograficzne

  Kompleksowa echokardiograficzna ocena serca uwzględnia informacje płynące z różnych technik badania echokardiograficznego - badanie w prezentacji M, dwuwymiarowe (2D) oraz ocenę przepływów metodą Dopplera z użyciem fali pulsacyjnej, ciągłej oraz kodowanej kolorem (kolorowy Doppler).

  Badanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 773

  praca w formacie txt

Do góry